Egy nap Dantéval : Kávészünet

Egy nap Dantéval

2021 szeptemberében Dante halálának 700. évfordulójáról emlékeznek meg Olaszországban. Az ünnepségsorozat kapcsán az olasz kormány felkarolta Paolo di Stefano író, újságíró kezdeményezését, mely a Corriere della Sera hasábjain jelent meg, és március 25-ét már idén Dante Alighieri, a legnagyobb olasz költő napjának nyilvánította.

Dante fő műve, a Színjáték – eredetiben Commedia –, melyet Boccaccio illetett először az „isteni” jelzővel, a költő vándorútját írja le a túlvilág három birodalmában: a Pokolban, a Purgatóriumban és a Paradicsomban. A mű első soraiból tudjuk, hogy Dante „az emberélet útjának felén” – 35 éves korában, tehát 1300 tavaszán, még pontosabban: nagycsütörtök éjjelén – tér le az „igaz útról” a „nagy, sötétlő erdőben” járva; a megemlékezés napjául választott március 25-i dátum tehát az Isteni Színjátékban leírt túlvilági utazás kezdetét jelöli.

Országszerte iskolák, egyetemek, könyvtárak és múzeumok készültek az ünneplésre, mely a koronavírus-járvány kitörése óta kialakult helyzet miatt most az online közösségi térbe került át. A nap során számos eseményt közvetítenek a közösségi média különböző felületein, ezeket két hashtag azonosítja: #Dantedì (Dante-nap) és #ioleggoDante (Dantét olvasok). Irodalomtudósok és nyelvészek beszélnek Dantéról; távoktatásban résztvevő diákok és tanárok olvasnak fel az Isteni Színjátékból; este pedig flashmob jelleggel – a kijárási tilalom miatt – az erkélyekre, ablakokba gyűlve közösen olvassák majd a Pokol 5. énekéből Paolo és Francesca történetét.

Dante Színjátéka a középkori világkép szintézise; a hatása nem csak az olasz nyelvre és kultúrára, de az egész európai irodalom- és művészettörténetre is felbecsülhetetlen. Az olasz filológián belül önálló ág a dantisztika, a Dante-olvasás és -kommentálás évszázados hagyományra tekint vissza. A kéziratos és nyomtatott szövegváltozatok, kommentárok, fordítások ma már olyan Internetes oldalakon is elérhetők, mint a Dante onlineDigital Dante, a Dartmouth Dante Project vagy a Princeton Dante Project.

A Mapping Dante oldal a modern technológia segítségével, a vonatkozó szöveghelyekkel összekapcsolva jeleníti meg az Isteni Színjátékban említett valós földrajzi helyszíneket. (Érdekesség, hogy a Paradicsom 8. és 19. énekében futólag Magyarországot is említi Dante.)

Új kezdeményezés az Illuminated Dante Project, mely a Commedia XIV-XV. századi, illusztrált kéziratait veszi számba. Mindeddig több mint 280 kódex adatait gyűjtötték össze. A bibliográfiai adatok mellett a jövőben a speciális eljárással digitalizált képanyag is elérhető lesz az online archívumban, mely így hozzáférést biztosít a kutatóknak a világszerte – Olaszországban, a Vatikánban, különböző európai országokban, az Egyesült Államokban, de Dél-Afrikában vagy akár Indiában is –  70 különböző közgyűjteményben őrzött, felbecsülhetetlen értékű kéziratokhoz. Egyet közülük Budapesten, az Egyetemi Könyvtárban találunk: ez az 1343-1354 között Velencében készült, színes miniatúrákkal, iniciálékkal, rajzokkal díszített Codex Italicus I.

(A Dante-kódex valószínűleg Nagy Lajos egyik hadjárata nyomán, az 1380-as években került Magyarországra. A törökök Budáról Konstantinápolyba vitték, majd 1877-ben II. Abdul-Hamid török szultán a két ország közti barátság jeleként 34 corvinával együtt ezt a kötetet is visszaadta Magyarországnak. 2006-ban a Veronai és a Szegedi Tudományegyetem összefogásának eredményeként megjelent a kódex tanulmánykötettel kísért, fakszimile kiadása.)

Az Isteni Színjáték legismertebb magyar fordítása kétségkívül Babits Mihályé. 2016-ban, a Magvető gondozásában jelent meg Nádasdy Ádám új fordítása, mely a dantei szöveget kortárs nyelvezettel adja vissza, és gazdag jegyzetapparátussal segít eligazodni a középkor művelt emberének még egyértelmű, de ma már sokaknak homályos bibliai és mitológiai utalások, történelmi alakok és kortárs személyek, tudományos, filozófiai és teológiai tézisek rengetegében.

Békey Mária

Irodalom:

Madarász Imre: Az olasz irodalom története, Eötvös József Könyvkiadó, 1998, p. 23-45.
Mátyus Norbert: A budapesti Dante In: BUKSZ, 2008/3, p. 211-215.

Az Isteni Színjáték Babits-féle fordítása a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Dante művei az OIK katalógusában
A Pokol első éneke Ivo de Palma előadásában, olasz és angol felirattal
Dante újrafordítva (Szeged TV, Körút, 2016.05.05.)

(a kép forrása: https://bit.ly/33JkDqR)

Vélemények

Hozzászólás küldése