Periodika : Kávészünet

Irodalom és nyelvészet a Magyar Nyelvőrben

Magyar Nyelvőr 2018/1

Nyelv és irodalom elválaszthatatlan, tehát a nyelvtudomány és az irodalomtudomány sem teljesen elkülöníthető tudományág, gondoljunk például a stilisztikára. A Magyar Nyelvőr, az MTA negyedéves folyóirata gyakran közöl ilyen interdiszciplináris tanulmányokat. Tovább »

Munkatársunk elismerése

Dr. PhD Dörgő Tibor
„A Napút 2017. évi nívódíjasa”

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár dolgozója, Dr. PhD Dörgő Tibor március 22-én, a Cédrus Művészeti Alapítvány és a Napút folyóirat estjén „A Napút 2017. évi nívódíjasa” oklevelet vehetett át tanulmány kategóriában.

A díjazott tanulmány „Charlotte Brontë Jane Eyre című regényének magyar nyelvű fordításai, könyvkiadásai” címmel jelent meg a Napút Online-on, 2017. november 15-én.

Népcsoport szaklapja, a Finnugor Világ

Finnugor világ 2017/4.

A Finnugor Világ, a Reguly Társaság Értesítője negyedévente jelenik meg. A látszólag szerény külső (A5-ös formátum, egyszerű másolópapír, fekete-fehér) magas színvonalú tartalmat hordoz, általában egyetemi tanárok, tudományos fokozattal rendelkező szerzők közlik írásaikat.

A legutóbbi, 2017. decemberi szám kiemelt témája a függetlenségének századik évfordulóját ünneplő Finnország köszöntése. Ez alkalomból elolvashatjuk a finn függetlenségi nyilatkozat eredeti szövegét, melyet a lap felelős szerkesztője, Csúcs Sándor fordított magyarra. Helyszíni tudósítást kapunk Finnországból Reguly Antal tollából, még 1840-ből. Tovább »

A London Review of Books Rákosi Mátyás fényképével

London Review of Books 2017/21

A London Review of Books aránylag nem régen, 1979-ben indult, havonta kétszer jelenik meg. Elsősorban nem szépirodalmi műveket mutat be, hanem a társadalomtudományok új kiadványait; emellett tudósít kiállításokról, filmekről, esszéket közöl, melyek olykor némi politikai aktualitástól sem mentesek. Habár a szerkesztőség Londonban van, az ismertetett könyvek, hirdetések alapján a lap profilján jelentős észak-amerikai irányultság is észlelhető. Tovább »

A Napút legújabb számának melléklete az OIK műfordítás-pályázatának anyagát hozza

Napút 2017/7

Napút 2017/7

Az évente tíz számmal jelentkező Napút folyóirat, mint neve is utal rá, a kulturális élet átfogó bemutatására törekszik. Minden szám egy-egy tematikus megközelítés köré szerveződik, és tartalmaz egy – témájában ahhoz nem kapcsolódó – Napút-füzetek című mellékletet.

A 2017/7. szám melléklete könyvtárunk 12. műfordítás-pályázatának anyagát hozza. A bolgár Plamen Dojnov „Ungarski kompleks” című versét húsz változatban küldték be pályázóink. A Napút-füzetek ebből 14-et tartalmaz. (Az említett versek katalógusunkban.) Természetesen az első három helyezett (Németh Erzsébet, Doncsev Toso és Szöllősi Dávid) és a különdíjas (Bódai-Soós Judit) alkotásait, valamint a zsűri által közlésre kiválasztott további nyolc fordítást. A mellékletben olvasható két zsűritag, Szondi György és Lackfi János pályázat-értékelő esszéje is. Tovább »

Arany János emlékére – tanulmányok a Magyar Nyelvőrben

Magyar Nyelvőr 2017/2.

Magyar Nyelvőr 2017/2.

A Magyar Nyelvőr, az MTA negyedéves folyóiratának nemrég megjelent 2017/2. száma öt tanulmánnyal és két recenzióval emlékezik meg az idén 200 éve született Arany János munkásságáról. Tolcsvai Nagy Gábor bevezetőjének címében „élő mesterünk”-nek nevezi a költőt, utalva arra, hogy „jelenléte a magyar kultúrában a Toldi megjelenése óta töretlen”.

Az OIK profiljához kapcsolódóan ezúttal Kocsány Piroska „Arany János verseinek német fordításairól” című tanulmányát emelem ki. A szerző a Corvina Kiadónál 1984-ben megjelent gyűjteményes kötetet (János Arany: Gedichte) vizsgálja, az itt olvasható 38 vers mindmáig a legbővebb német nyelvű válogatás. A könyv – illusztrációk nélkül – megtalálható a MEK honlapján. A könyvtárunkban kézbe vehető előző kiadás – Corvina, 1982 – csupán egy verssel tartalmaz kevesebbet.

Kocsány Piroska négy költemény fordítását részletesen is elemzi: Letészem a lantot – Ich lege meine Laute nieder, Szondi két apródja – Szondi’s Pagen, Mindvégig – Stirb singend, Sejtelem – Vorahnung.

A lapszámban olvasható Pethő József „A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében”, Tolcsvai Nagy Gábor „A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében”, Simon Gábor és Tátrai Szilárd „Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében”, valamint Balázs Géza „A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról” című tanulmánya. A recenziók Beke József háromkötetes nagy munkáját, az Arany-szótárt mutatják be.

A Magyar Nyelvőr megtalálható könyvtárunk folyóirat-olvasó terében.

Dörgő Tibor

A Napút folyóirat tematikus száma a lengyel–magyar kapcsolatokról

Napút

Napút

A Napút márciusi számának tematikus címe az ismert verset idézi: Dwa bratanki. („Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”, azaz „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, s issza borát”.) A „bratanki” szó a vers keletkezésének idején, évszázadokkal ezelőtt „testvér”-t jelentett, tehát a lengyel szöveg a magyar változatnál szorosabb viszonyt fejez ki. Évszázadokon át tart ez a jó kapcsolat a két nemzet között, ennek átfogó bemutatására törekszik a Napút.

A majdnem kétszáz oldalas, képekkel illusztrált lapszám sokrétű megközelítéssel él. Bevezetésként interjú készült Jerzy Snopekkel, a Lengyel Köztársaság nemrég kinevezett magyarországi nagykövetével. A történelmi tanulmányok között olvashatunk a Stańczykokról, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel királyról, Józef Piłsudski szerepéről a független Lengyelország megteremtésében és a magyar–lengyel szakrális kapcsolatokról. A magyarországi lengyelek történelmével főként a 300 éve alapított Derenk falu (az 1940-es években szétköltöztetett) lakóinak és a 2. világháborús menekültek sorsán keresztül találkozhatunk, melyről Lagzi István két könyve is szól. Érdekes megközelítés a budapesti lengyel vonatkozású köztéri emlékek, illetve a varsói magyar emléktáblák és szobrok sorra vétele. Történeti igényű a magyarországi lengyel nyelvű sajtó áttekintése is. A jelen gazdag kulturális, vallási életét ismerhetjük meg a magyarországi lengyel egyesületek, intézmények bemutatásakor. /Nemzetiségi adatbázisunkba természetesen bekerültek az idevonatkozó rekordok./

Az irodalmi kapcsolatokat tekintve tanulmány foglalkozik a reneszánsz korával, majd inkább a közelmúlt (Stanisław Vincenz munkássága) és a jelen alkotói kerülnek előtérbe. A műfordítások és a magyar nyelvű közlések – a sok elgondolkodtató írás – közül most csak Konrad Sutarski verseit emelem ki, melyek közül az egyik megindító hatású költemény lengyel nyelven és magyar műfordításban is olvasható.

A Napút könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

Dörgő Tibor

A World Literature Today 2017. évi első száma

World Literature Today 2017/1

World Literature Today 2017/1

A WLT, az amerikai Oklahoma Egyetem kéthavonta megjelenő folyóirata kiemelten mutatja be a Neustadt Nemzetközi Irodalmi Díjat elnyerő Dubravka Ugrešićet, és sok más téma mellett magyar vonatkozásokat is tartalmaz.

Az „amerikai Nobel”-ként is emlegetett Neustadt-díjat az Oklahoma Egyetem és a WLT szerkesztősége kétévente ítéli oda egy külföldi alkotónak, mellyel az eddigi életművét ismerik el. A díjazott egy ezüst sastollat és 50 000 $ pénzjutalmat vehet át. (A finanszírozást a Neustadt család alapítványa teszi lehetővé.) A díjátadást az Oklahoma Egyetemen több rendezvény is kíséri. 2016 októberében a horvát Dubravka Ugrešić (1949) regényíró, esszéista vehette át a díjat, ez alkalomból mondott beszédét a WLT új száma közli. Az 1993 óta Amszterdamban élő, de továbbra is főként horvát nyelven alkotó írónő munkásságát a lap hasábjain Alison Anderson és Chad W. Post méltatja. (Dubravka Ugrešić művei az OIK állományában és Műfordítási adatbázisunkban.)

A WLT gyakran közöl magyar vonatkozású írásokat. Ezúttal Schein Gábor Invisible War (Láthatatlan háború) című versét olvashatjuk Mihálycsa Erika fordításában. A szemlerovatban Gömöri György, a WLT szerkesztőbizottsági tagja ismerteti Vekerdy Tamás író, pszichológus Budapesten kiadott Naplók könyve című művét (Kossuth, 2016.). Gömöri György 1956 kapcsán felidézi saját emlékeit is, hiszen jól emlékszik arra, hogy október 22-én találkozott Vekerdy Tamással, így kissé más fényben láttatja a Naplók könyvében leírtakat, melyet érdekes és tanulságos olvasmányként ajánl az olvasók figyelmébe.

A WLT könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

Dörgő Tibor

„Az év könyvei 2016” és Krasznahorkai László könyvei angolul

TLS - 2016. november 25.

TLS – 2016. november 25.

Úgy gondolom, érdemes egy kicsit visszatekintenünk a The Times Literary Supplement 2016. november 25-i számára. Itt találjuk ugyanis a főként könyvrecenziókat és egy-egy film- és színikritikát is közlő hetilap körkérdésére adott válaszokat, kinek mely könyv nyerte el a tetszését ebben a végéhez közeledő évben. A 68 válaszadó közül sokan több címet is említettek. Rögtön az első, Terri Apter pszichológus, író – egy másik kötet mellett – részben magyar vonatkozású könyvet választott: az amerikai székhelyű Takács Vonósnégyes tagja, Edward Dusinberre „Beethoven for a Later Age” címmel Beethoven vonósnégyeseiről írt művét. A könyv tudományos vagy szépirodalmi is lehetett, ebből kifolyólag nagy volt a választék, sok könyvet neveztek meg. A kevés ismétlődő cím között van (két említéssel) a magyar származású, Londonban élő David Szalay „All That Man Is” című regénye. A válaszokat rövid indoklás kíséri, tehát aki áttanulmányozza a kedvenc könyvek felsorolását, egy kis segítséget is kap az eligazodáshoz.

A TLS ugyanebben a számában – sok más ismertető mellett – Ben Jeffery írt recenziót Krasznahorkai László nemrég megjelent angol nyelvű könyveiről: „The Last Wolf and Herman” (Az utolsó farkas és Herman, a vadőr) George Szirtes és John Batki fordításában; a The Melancholy of Resistance (Az ellenállás melankóliája) és a War and War (Háború és Háború) mindkettő George Szirtes fordításában. Az író – a Nemzetközi Man Booker Díj 2015. évi nyertese – munkái Ben Jeffrey szerint sem könnyű olvasmányok. Prózája – fordítójának véleményét idézve – komoran hömpölygő folyamhoz vagy lassú lávaömléshez hasonlítható („a slow lava flow of narrative, a vast black river of type”). A gondolatiság nem téved az öncélú játék irányába, a létértelmezést az elmúlás, az elveszettség fájdalma hatja át.

A TLS megtalálható könyvtárunk olvasótermében. Az OIK ugyan rövidesen téli szünetet tart, de az ismertetett lapszámot januárban sem késő kézbe venni.

Dörgő Tibor

A The Slavonic & East European Review

The Slavonic & East European Review

The Slavonic & East European Review

Az immár 94. évfolyamában járó The Slavonic & East European Review 1922-ben indult, és azóta is elismerten magas színvonalat képvisel. A University College London egyetemen lévő School of Slavonic and East European Studies negyedéves folyóiratát a Modern Humanities Research Association adja ki. Az évek óta ugyanolyan színű borítóval megjelenő lap nem a külsejével, hanem a tartalmával kíván változatos és figyelemfelkeltő lenni. A közép- és kelet-európai térséggel, valamint Oroszországgal (Szovjetunióval) – tehát néha Magyarországgal is – foglalkozó kiadvány a társadalomtudományok és művészetek széles körét hozza: nyelv- és irodalomtudomány, történelem, kisebbségtudomány, politológia, kulturális antropológia, gazdaságtörténet, képzőművészet, színház, film, zene. Általában négy hosszabb tanulmányt közöl, majd a terjedelmes könyvszemlerovat következik.

A legújabb szám (2016/4.) tanulmányai közül az első Vladimir Nabokov sikerregényének, a Lolitának egy sajátos feldolgozásáról, Rogyion Scsedrin zeneszerző operaváltozatáról szól; a következő az I. világháborús sebesültek oroszországi ellátásának nehézségeit és politikai vetületét elemzi; a harmadik szintén oroszországi témával foglalkozik, egy kitüntetés, a Szent György-rend szalagjának napjainkig ható és a széles társadalmi rétegekben is meglévő jelentőségével; végül a tatárjárás korába térünk vissza, a tanulmány Kijev elestének napját próbálja meghatározni, amely valószínűleg 1240. december 6. volt. A szemlerovat a szokásos nagy számban hoz recenziókat. Nemzetiségi adatbázisunkba bekerülnek a folyóirat válogatott rekordjai.

A The Slavonic & East European Review könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

Dörgő Tibor

« Újabbak