A Magyar Szemle – “Kéthavonta az egész látóhatár” : Kávészünet

A Magyar Szemle – “Kéthavonta az egész látóhatár”

A Magyar Szemle 2019/9-10. száma valóban megfelel a borítóján feltüntetett, az ismertetésem címében idézett irányelvnek. A kéthavonta megjelenő, konzervatív szellemiségű folyóirat történelem témakörben közli Bődy Pál Ausztria és Magyarország a hidegháború korszakában című tanulmányát; Szabó Éva Eszter napjainkban is égetően aktuális problémát vizsgál A vasfüggöny-metafora és az amerikai, valamint magyar határzár című elemzésében (egyelőre annak 1. részében). Az irodalomtörténeti tanulmányok sorában Gróh Gáspár főszerkesztő, aki nemrég igen figyelemreméltóan értekezett Nádas Péter memoárjáról, a Világló részletekről, most Szabó Dezső művéről Az elsodort falu – mint háborús regény címmel írt tanulmányt. Falusi Márton folytatta Nagy Gáspár lírájának elemzését, melyet az előző számban kezdett el; olvashatjuk továbbá Bertha Zoltán emlékbeszédét az 50 évvel ezelőtt elhunyt Kodolányi Jánosról.

Számomra legérdekesebbek a személyes emlékeket is felidéző írások voltak: a szerkesztőbizottság elnökének, Kodolányi Gyulának a rendszerváltoztatás időszakára visszagondoló számvetése; André Farkas Párizsban élő hazánkfiának Gara László alakját megidéző írása; és különösen Németh Magdának, Németh László író elsőszülött lányának emlékezése a család régi lakóhelyére. A Törökvész út 41. 1936-tól 12 éven át volt otthonuk, napjainkban már teljesen átépített ház áll a helyén.

Az ökologikus szemlélet jegyében Mátyás Csaba erdőmérnök a hazai erdőtakaró klimatikus veszélyeztetettsége kapcsán ír az erdészet feladatairól; olvashatunk egy könyvismertetést a Balaton és környéke helyzetéről. Ludmann Mihály a száz éve elhunyt Kauser József építész munkásságát mutatja be. Tóth Klára a Csernobil-filmsorozatot elemzi. Prokopp Mária Szinyei Merse Pál új, országos jelentőségű kiállítása alkalmából készített tanulmányt; a lapszámban a művész számos festményének reprodukciója kapott helyet, színpompássá téve a mindig is igényesen illusztrált folyóiratot.

A Magyar Szemle könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése