A hét könyve: Esze Dóra: Hotel Hamlet : Kávészünet

A hét könyve: Esze Dóra: Hotel Hamlet

A szálloda alkalmazottai csupa kis horatiók és oféliák. Shakespeare királynéjának neve, a „gertrud” alatt a hotel negyedik emeletén működő swingerklubot kell érteni, a befolyásos szállodavendégek kiszolgálásának titkos helyszínét. Esze Dóra regénye a közismert Shakespeare-tragédia parafrázisa is lehetne, de nagyon kevés köze van hozzá.

Claudius itt egy szálloda ügyvezető igazgatói székét bitorolja. A jobb keze Polonius, aki ebben a könyvben is jó szándékú és szolgalelkű, illetve a hízelkedő Osrick is a közelébe férkőzik. Fortinbras (Forvastimbras névváltozattal) pedig vezérigazgatóként szerepel. Őket ebben a regényben egyszerre, a hatalom megkaparintása után ismerjük meg. Ebben a helyzetben a kizökkent világ helyretolásának vágyát megszületni sem engedi a regény cinikus légköre.

Nincs valódi elbeszélés, amely világos, egész mondatokban közölné, hogy a következő bekezdés például Claudius monológja lesz. Ezt főképpen az írásmódból tudjuk meg: az egyik szereplőt a központozás mellőzésével, a másikat a csupa kisbetűs írásmóddal egyéníti a szöveg. Az olvasás ezért kissé nehézkessé válik. A cselekmény követése szintén nem könnyű, ám ha a viszonyrendszer világossá válik az olvasás során, már könnyebben boldogulhatunk a szöveggel.

Az elbeszélő neve Jan. Egy autóbalasetben elvesztette szüleit, ő maga pedig kerekesszékbe kényszerült. Recepciósként dolgozik a  szállodában. Magánéletében pedig zavaros viszony fűzi Philippához, a nővéréhez, és Stellanhoz, a sógorához.

A töredezett szöveg töredezett világot tár az olvasó szeme elé. A perverz és dekadens politikai elit tivornyái közben a kiüresedett értékrend és érzelmi káosz jellemzi a hétköznapokat. Nemcsak a hotelben, vagy a börtönben, ahol Stellan szociális munkásként dolgozik…

Elénk tárul tehát a társadalom különféle szintjein egyaránt elburjánzó elvtelenség. Képes-e, akarja-e valaki a regény szereplői közül felvenni ezzel a harcot? A regényből kiderül.

Molnár Patrik

(a kép forrása: https://bit.ly/2wWvHop)

Vélemények

Hozzászólás küldése