A Fordítástudomány legújabb száma : Kávészünet

A Fordítástudomány legújabb száma

Nemrég jelent meg a 20. évfolyamában járó Fordítástudomány című szakfolyóirat 2018/2. száma. Az évente két alkalommal jelentkező kiadvány témaválasztása igazán széles körű, alcíme szerint „Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből”. Kiadója az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke, de a szerkesztőbizottság és a tanácsadó testület összetétele a folyóirat országos jellegét bizonyítja.

A most közölt négy tanulmány közül az első nagyon fontos területen ad útmutatót: Fischer Márta cikksorozatának harmadik része az európai uniós terminológia megértéséhez nyújt elméleti és módszertani adalékokat. Dudits András tanulmánya, Az átváltási műveleteken túl: a fordítási műveletek és eljárások taxonómiája kitágítja a fordításkutatás fogalmi kereteit. Élthes Ágnes a szépirodalmi művekbe beépült szakszavak fordításának eseteit vizsgálja Émile Zola Párizs gyomra (Le Ventre de Paris) és az Állat az emberben (La Bête Humaine) című regényeiben. Vermes Albert a Dhammapada című, több mint kétezer éves buddhista szöveg három magyar nyelvű fordítását veti össze egymással.

Távoli országba, Chilébe kalauzol minket Rohonyi Borbála, aki ottani „könyvtárélményei”-ről írt tudósítást. A lapszámban továbbá konferencia-beszámolók és recenziók is olvashatók.

A Fordítástudomány könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése