Lao-ce: Tao Te King – Az Út és az Erény könyve : Kávészünet

Lao-ce: Tao Te King – Az Út és az Erény könyve

A Tao Te King a taoizmus alapvető műve. Nem a legkorábban keletkezett írás, de mindenképpen a legfontosabb, legmeghatározóbb.
Ezt a könyvet a kínai hagyomány Lao-cénak tulajdonítja, aki a Kr. e. VI. században élt, ezzel szemben a mű feltehetőleg a Kr. e. III. században született, tehát valószínűleg mégsem ő írta. Egyesek azt is kétségbe vonják, hogy valaha létezett-e ez a személy.
Mindenesetre a Tao Te King ma is, több mint kétezer éve az egyik legnépszerűbb mű Kínában és a világ többi részén.
Számtalan fordítást megért, számos világnyelvre átültették.
Mi most csak ízelítőt nyújtunk öt magyar és egy angol változatból, valamint közöljük az eredeti kínai szöveget, noha csak az egyszerűsített írásjegyekkel. Természetesen az eredeti mű klasszikus kínai nyelven, a hagyományos, azaz a bonyolultabb írásjegyekkel íródott.
A nyugati szakirodalomban a kínai írásjegyek ún. pinyin transzliterációja terjedt el, és a hazai szakirodalomban is egyre inkább átveszi a korábbi, azaz a népszerű magyar átírás helyét.

Kínai eredeti szöveg – 道德经 Dao de jing
第十八章 (18. vers)
[原文] (Eredeti szöveg)

大道废,
有仁义;智慧出,
有大伪;六亲不和,
有孝慈;
国家昏乱,有忠臣。

Tőkei Ferenc nyersfordítása
XVIII

Mikor a nagy tao-t pusztulni hagyták, megjelent az emberség (zsen) és az igazságosság (ji). Mikor pedig elkezdődött a bölcselkedés, megjelent a nagy képmutatás. Mikor a hat rokon [13] nem tudott többé békében megférni egymással, megjelent a gyermeki kegyelet (hiao) és a szülői szeretet (c’ï). Mióta a fejedelemséget és családjait (kuo-kia) felfordulás borítja homályba, azóta megjelentek a “hűséges alattvalók”.

Hamvas Béla műfordítása
[18]

A nagy taót az emberek elhagyták:
így támadt az erkölcs és a kötelesség.
Megjelent az okosság és a tudás:
így támadtak a nagy hazugságok.
A rokonok egymástól eltávolodtak:
így támadt a gyermeki kötelesség és a szeretet.
Az állam fölött úrrá lett a rendetlenség:
így támadtak a hű szolgák.

Kulcsár F. Imre műfordítása
18

A nagy UTat odahagyják:
megjelenik a jogosság, jóság.
Megszületik a tudás:
megjelenik a képmutatás.
A rokonok közt viszály támad:
megjelenik a gyermeki alázat.
Bajban az ország:
megjelennek a hű miniszterek.

Fábry Béla haiku-átirata
18

Üres bölcselet,
Képmutatás, talpnyalás,
Út, Rend Kezdete.

Weöres Sándor műfordítása
18

Mikor a nagy utat semmibe dobták,
megjelent az erkölcs és méltányosság.
Mikor kezdődött az okoskodás,
megjelent a nagy hazudozás.
Mikor a hat rokon összeveszett,
megjelent a gyermeki tisztelet és szülői szeretet.
Mikor zavaros az ország,
megjelennek a hűséges szolgák.

Angol változat: Stephen Mitchell műfordítása
18

When the great Tao is forgotten,
goodness and piety appear.
When the body’s intelligence declines,
cleverness and knowledge step forth.
When there is no place in the family,
filial piety begins.
When the country fall into chaos,
patriotism is born.

Batári Tibor

(kép forrása: Pantsireva Anna)

Vélemények

Hozzászólás küldése