A hét könyve : Kávészünet

A hét könyve

Marjanca Mihelič: Budimpeštatrans

Marjanca Mihelič: Budimpeštatrans

Marjanca Mihelič a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karán diplomázott szlovén nyelv és irodalom, illetve filozófia szakon. 1986-1992 között szlovén nyelvi lektorként dolgozott az Eötvös Loránd Egyetemen, Budapesten. 1986-tól kezdte meg műfordítói és magyar témájú cikkírói munkásságát. 2012-ben a magyar kormány a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki a magyar irodalom és kultúra közvetítéséért, előadásai és fordításai kapcsán.

A mű címe utazásra hív minket, egy úgynevezett transzferre, amelyet az írónő esetében szülőhazája és Budapest (Budimpešt) képvisel. A történet részben önéletrajzi ihletésű, részben történelmi eseményekkel tűzdelt. Ugyanúgy feltűnik egy arisztokrata palota a kereszt és a vörös csillag fényében, mint ahogy a vasfüggöny lehullásának történelmi pillanata. A műben az események dinamikus áramlásából fő motívumként az állandó otthonkeresés érződik ki. Az emléktöredékek és ezek tisztánlátása keretezi a regényt. Viharos szerelem bontakozik ki a Budapesten élő újságírónő, Halina, és Jerom, a művész között, aki a mű kezdő és végpontjain furcsán nyilvánul meg az olvasó előtt. A főhősnő a környékbeli legendák alapján követi nyomon a Rába menti szlovének életét. Általa bepillantást nyerhetünk a magyarok és szlovének életébe, és a két nép együttélésébe Közép-Európában. A regény újra és újra visszautal a múlt tapasztalataira és a háborúk hatásaira. A hamis szerelmi remények összecsengenek a gyermekkor elvesztésének élményével és a gyermekkori veszteségekkel. A múltbeli emlékek egyre törékenyebbé válnak, a visszatérés pedig nem feltétlenül jelenti a hazaérkezést.

Nagy-Molnár Szilvia

Az írónő műfordításai könyvtárunk gyűjteményében.

A hét újdonságainak listája.

Vélemények

Hozzászólás küldése