A London Review of Books Rákosi Mátyás fényképével : Kávészünet

A London Review of Books Rákosi Mátyás fényképével

London Review of Books 2017/21

A London Review of Books aránylag nem régen, 1979-ben indult, havonta kétszer jelenik meg. Elsősorban nem szépirodalmi műveket mutat be, hanem a társadalomtudományok új kiadványait; emellett tudósít kiállításokról, filmekről, esszéket közöl, melyek olykor némi politikai aktualitástól sem mentesek. Habár a szerkesztőség Londonban van, az ismertetett könyvek, hirdetések alapján a lap profilján jelentős észak-amerikai irányultság is észlelhető.

A 2017/21. számban is éppen egy, a Harvard által megjelentetett kötet ismertetése keltette fel az érdeklődésemet: Kathleen E. Smith könyve, a „Moscow 1956 : the silenced spring” (Moszkva, 1956 : az elhallgatott tavasz). Miriam Dobson recenzens ugyanis „What did Khrushchev say?” (Mit mondott Hruscsov?) című írásához a könyv egyik fotóját választotta illusztrációul, és ezen Rákosi Mátyás (1892–1971), a magyarországi állampárt, az MDP első titkára látható. A fotó több szempontból is kifejező. A képen pontosabban ketten, Rákosi és Jelena Sztaszova, szovjet pártfunkcionárius látható, amint az SZKP XX. kongresszusának egyik szünetében a folyosón karöltve sétálnak. Sztaszova beszél partneréhez, aki egészen közel hajolva figyel a nő szavaira. A bizalmasan közlés jelenete utal Hruscsovnak a XX. kongresszuson, február 25-én elhangzott beszédére, melyet csak szűk kör hallhatott, és csak később hoztak nyilvánosságra. Rákosi személye pedig a régi sztálinisták háttérbe szorulását szemlélteti: a hruscsovi irányváltás következtében Rákosit 1956 nyarán leváltották, és a Szovjetunióba rendelték. Kathleen E. Smith könyve tehát az 1956-ban lezajlott hruscsovi fordulatot elemzi.

A lap ezúttal is számos érdekes írást közöl, csak három kiragadott példa könyvismertetésekre (szerzők, témák, címek): Ronald Hutton a boszorkányokról („The witch : a history of fear, from ancient times to the present”), Antony Griffith a régi nyomatokról („The print before photography : an introduction to European printmaking 1550–1820”), és Clair Wills a Nagy-Britanniába irányuló bevándorlásról a 2. világháborút követő időszakban („Lovers and strangers : an immigrant history of postwar Britain”).

A London Review of Books könyvtárunk olvasótermében megtalálható.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése