Az Erlkönig új fordítása a Vigilia januári számában : Kávészünet

Az Erlkönig új fordítása a Vigilia januári számában

Vigilia 2017/1

Vigilia 2017/1

Goethe Erlkönig című balladájának eddig számos magyar fordítása készült, egy közelmúltban íródott tanulmány (Iskolakultúra, 2007/8-10.) szerint kilenc. 1972-ben a reprezentatív Lyra Mundi sorozatban A villikirály címmel Vas István szövegváltozata jelent meg. Makai Péter filozófus most a Vigiliában ismeretelméleti vizsgálódásait (Megtestesülés és szimbólum) Goethe versének segítségével fejti ki, a költeményt maga is lefordította Az Árnykirály címmel. A „látomás vagy valóság” problémakör, a „szó és a szó valóságalapjául szolgáló dolog (tárgyi tapasztalat)” viszonyának átgondolása Makai Péter közérthető gondolatmenete révén a mai ember meggyengült realitásérzékét kívánja megerősíteni: „a valóságérzék visszanyeréséhez első lépés, ha ismét megtanuljuk érzékelni azt a problémát, amelyet Goethe az Erlkönigben oly plasztikusan és drámai líraisággal ábrázolt.”

A Vigilia nagyon tartalmas januári számának minden sorát érdemes elolvasni. Szubjektív módon, a fentieken kívül csak három írást említek meg: Vörös István esszéjét Kertész Imre műveiről, Bozók Ferenc tanulmányát a versíró Szabó Magdáról és Pataky Adrienn interjúját Gergely Ágnes költővel.

A Vigilia könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható. Műfordítás-adatbázisunk tartalmazza a folyóiratban megjelent műfordításokat.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése