Baka Istvánra emlékezik a Tiszatáj : Kávészünet

Baka Istvánra emlékezik a Tiszatáj

tiszatáj

tiszatáj

A Tiszatáj mindig is olyan szellemi műhely volt, amely képviselte a helyi, szegedi hagyományokat. A Szegedhez kötődő nagy elődök, Juhász Gyula, Móra Ferenc és mások mellé Baka István neve is egyre maradandóbban, fényesebben csatlakozik.

A Tiszatáj szeptemberi száma kiemelten emlékezik a húsz éve elhunyt költőre. A szépirodalmi közlemények élén Tandori Dezső Újratörés című versét ajánlja Baka Istvánnak. Rálik Alexandra tanulmányában az 1922-ben emigrált Vlagyiszlav Hodaszevics költészete és Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusának kapcsolatát elemzi. Fried István Sztyepan Pehotnij muzsikus száműzöttjei című tanulmányában arra az izgalmas kalandra hív minket, hogy a „zenei (késő)romantika felől kíséreljük meg néhány vers értelmezését”. Szőke Katalin a Baka István hagyatékából előkerült két korai versfordítást (Blok, Jeszenyin) és Viktor Szosznora levelét (az orosz eredeti szövegekkel együtt) közli, alapos kommentárokkal ellátva. A Tiszatáj történetébe enged bepillantást Baka István és Ilia Mihály levélváltása a 70-es évek elejéről. A Diákmellékletben Borsodi L. László Baka István kései verseinek számvetés-maszkja című tanulmánya olvasható. A szövegeken kívül számos fénykép idézi meg a költő és családja, az írótársak alakját.

A lapszám egyéb írásaiból (vers, próza, képzőművészet, könyvismertetés) ezúttal csak még egy Szegedhez kötődő esszét említek. Pál József a tudományos tárgyilagosság követését (ha ez mégoly nehéz is) szorgalmazza Horger Antal és József Attila konfliktusának megítélésekor.

A Tiszatáj könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése