Ivan Mažuranić (1814–1890) : Kávészünet

Ivan Mažuranić (1814–1890)

Ivan Mažuranić emléktáblája Szombathelyen

Ivan Mažuranić emléktáblája Szombathelyen

Tavaly ünnepelték Horvátország-szerte a költő, politikus, bán születésének 200. évfordulóját, míg az idei évben halálának 125. évfordulója kapcsán emlékezhetünk meg Ivan Mažuranić munkásságáról. 1814-ben született szegény, földműves családban. A gimnáziumot Rijekában kezdte el, amely igen gyümölcsözőnek, s sorsdöntőnek bizonyult az ifjú Ivan számára, hiszen ekkor jelentek meg nyomtatásban az első versei is. Magyar szempontból különösen érdekes, hogy magyar nyelvű verseléssel is próbálkozott, amelyre a rijekai magyar tanára bíztatta ifjú diákját. Mažuranićot rijekai diákévei alatt ért magyar szellemi hatásról Lőkös István A magyar klasszikából a horvát romantikába (Ivan Mažuranić fiumei diákéveiről) című tanulmány tájékoztat, amely a szerző Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák című kötetében található.

További magyar vonatkozás Mažuranić életében, hogy 1834-35-ben a szombathelyi líceum diákja, később Zágrábban jogot tanult. Karlovacon működött gimnáziumi tanárként. Az illírizmus központi alakja volt. Irodalmi munkássága csúcspontjának a Smrt Smail-age Čengića (1846) című eposza tekinthető, amelynek magyar fordítása Margalits Ede tollából 1896-ban jelent meg Csengics Szmail aga halála címmel.

Hasonlóan jelentős az is, hogy Ivan Gundulić Osman című, torzóban maradt barokk eposzát két énekkel kiegészítette. Mažuranić sokoldalúságát jól mutatja nyelvészeti munkássága is, amelyet az 1842-ben Josip Užarević társszerzőségével jegyzett Deutsch-illirisches Wörterbuch is hűen tükröz, hiszen számos, addig nem használt szó került be a szótárból a kialakulóban lévő horvát irodalmi nyelv szókincsébe.

Ivan Mažuranić politikai pályafutása csúcsa kétségkívül az 1873-1880 közötti időszak, amikor horvát bán volt. Magyar szempontból különösen fontos az 1848-ban megjelentetett Hervati Magjarom ’Horvátok a magyaroknak’ című röpirata, amely az 1848. évi áprilisi törvényekre adott horvát válasz.

Ivan Mažuranić 1890-ben halt meg Zágrábban.

Dudás Előd

Vélemények

Hozzászólás küldése