2017 augusztus : Kávészünet

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Helyszín: Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b.

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

2017. július 4-én látogatott el az Országos Idegennyelvű Könyvtár Gyűjteményfejlesztési és Nemzetiségi Osztálya programsorozata harmadik állomására, az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtárába. E szakmai délelőttök lehetőséget adnak arra, hogy a hazai nemzetiségeket az OIK széles körben, a széles nagyközönség számára is bemutassa, közelebbről megismerhetővé tegye, rámutatva arra, hogy hazai nemzetiségeink műveltségi kincseikkel, nyelvükkel, irodalmukkal, tradícióikkal szerves részei Magyarországnak, ezért feltétlenül támogatandók, világossá téve egyszersmind azt, hogy e kisebbségekkel teljes az ország kultúrája.

A magyarországi ruszinok, e minden országban kisebbségben élő nép bemutatása ezért különösen fontos. A Kárpátalja, a mai Szlovákia, a Vajdaság területén élő, többnyire görög katolikus vallású, szláv népekkel rokon ruszinok a 19. században ébredtek nemzeti öntudatra. A történelmi Magyarország különböző tájegységein élő ruszinok identitásának kialakulása nem egy időben, nem azonos formában történt. A sokáig saját értelmiség nélkül élő, jórészt zsellér-és pásztornép ruszinság önszerveződése emiatt nem volt zökkenőmentes, azért is, mert a kommunizmus évei alatt a szovjethatalom a ruszin nép asszimilálására, hovatovább megsemmisítésére törekedett. Identitásuknak ezért ma is alapja, meghatározó eleme, hogy kulturálisan, néphagyományaikban, vallásukban és nyelvileg is elkülönülnek az ortodox ukrán, valamint orosz néptől. Magyarország mellett Szlovákiában, Ukrajnában, Lengyelországban, de Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban is élnek ruszinok. Tovább »