2017 június : Kávészünet

A hét könyve

Marinka Melinda: Sváb visszatérők

Marinka Melinda: Sváb visszatérők

Marinka Melinda: Sváb visszatérők: újjáéledő hagyomány és lokális kötődés a szatmári svábok körében

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár újdonságai között található meg Marinka Melinda: Sváb visszatérők című monográfiája, mely a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének gondozásában jelent meg tavaly. A kötet a szatmári svábság Románia (pontosabban a Partium) területén élő németajkú lakosság identitás-válságát, annak különböző fokozatait és állomásait, etnikai tudatának újjáalakulását, a nemzetiségi élet újraszervezését ismerteti meg olvasóival. Az évtizedes kutatáson alapuló, főként a romániai Mezőpetriben, valamint a környező falvakban, közösségekben végzett, gazdag bibliográfiával ellátott etnográfiai szakirodalom azt a kérdéskört járja körül, hogy a Romániához csatolt, sváb lakosságú falvakban élők miként élték meg azt, hogy Románia területén, egykori magyar állampolgárként, de német nemzetiségűként voltak, vannak jelen. E kettős, illetve hármas identitás érdekes kérdéseket vet fel: a korábbi magyar állampolgárság, magyar közösséghez (mint Gens Hungarorum, nem pedig Natio Hungarica, tehát hungarus-tudat) való tartozás miként befolyásolta a svábok magyarországi, majd határon túli németséghez tartozását. A román környezet váltotta tehát fel esetükben a magyar környezetet, a romániai magyarsághoz való tartozás tudata háttérbe szoríthatta a német identitást. A szerző a népi hagyományokat, a társadalmat, a helyi közösségeket alakító, identitásképző, identitást újraalkotó tényezőként vizsgálja, rávilágítva arra, hogy a népi énekek, tradicionális viselet és népszokások befolyásolni, erősíteni tudják egy adott nemzetiséghez tartozást. A kötetet mind szakmabelieknek, mind a téma iránt érdeklődő laikus olvasóknak egyaránt ajánljuk.

Bús Péter János

Nyár 2017 a budapesti könyvtárakban

Idén is összegyűjtöttük, hogy hogyan alakul a nagyobb budapesti könyvtárak nyári zárvatartása. A nagy fővárosi gyűjtemények idén is több hétre bezárják kapuikat, valamint csökkentett nyitvatartással fogadják a használókat. A táblázatban színessel jelöltük azt az időszakot, amikor az intézmény nem látogatható. A táblázat csak tájékoztató jellegű, a pontos részletekért kérjük látogasson el ez intézmények honlapjára!

Nagyításhoz kattintson a képre!

Nagyításhoz kattintson a képre!

Július 17-től augusztus 20-ig tart zárva az Országos Széchényi Könyvtár.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára július 3. és 30. között zár be, míg július 31. és augusztus 27. között rövidített nyitvatartási idővel üzemel. Ez idő alatt a nagyobb belvárosi tagkönyvtárak fogadják a látogatókat.

Az MTA Könyvtár és Információs Központ idén július 10-től augusztus 13-ig tart nyári szünetet, bár a kikölcsönözött dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra, pénteken 9 és 12 óra között vissza lehet vinni ez idő alatt is.

Az Országgyűlési Könyvtár július 31-től szeptember 2-ig zárja be kapuit, de már júliusban sem nyitnak ki szombatonként. Érdemes figyelemmel követni a könyvtár honlapját és Facebook oldalát, mivel zárvatartásuk akár még hosszabbodhat is.

A BME-OMIKK (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) július 22. és augusztus 20. között zár be, bár ez idő alatt keddenként 9 és 18 óra között ügyeletet tartanak, míg június 19. – július 21. és augusztus 21. – szeptember 01. között részleges a nyitvatartásuk.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár július 29. és szeptember 3. között nem fogad látogatókat, míg a KSH Könyvtár augusztus 14-e és szeptember 1-je között tart zárva. A KSH Könyvtár július 31. és augusztus 11. között hétfőtől csütörtökig 9 és 17 óra között, péntekenként pedig 8 és 16 óra között várja az olvasókat.

5 hétre, július 29-e és szeptember 3-a között zárja be kapuit az Országos Idegennyelvű Könyvtár, míg július 3-tól július 28-ig rövidített nyitvatartással üzemelünk (hétfő, kedd, csütörtök, péntek 10-17 óra között, szerdánként 12-20 óra között).

Könyvtárunkban (OIK) július 3-tól július 28-áig nyári beiratkozási akciót tartunk! A részleteket megtalálja plakátunkon.

Élményekben gazdag, tartalmas nyarat kívánunk mindenkinek!

A hét könyve

Vallomás a csodáról: Csinszka naplója

Vallomás a csodáról: Csinszka naplója

Nemrég jelent meg a Szépmíves Könyvek Kiadónál Csinszka naplója, Vallomás a csodáról címmel – ez az a verse, amelyben Ady alakját idézi meg. A romantikus, önironikus naplót több töredékes folyóiratközlés után most először rendezték egy kötetbe.
A napló vallomás és kitárulkozás jegyességekről, szerelmekről, szakításokról, házasságokról. Kiútkeresés egy nevelőintézet szobájából vagy fia­talon már a végzet asszonya? A memoár nem hiánytalan, hiszen az Adyval kötött házasság történetét már nem tudta megírni, csupán a költő halála után írt három döbbenetes erejű vallomás készült el 1919 és 1922 között. A huszonkét fejezetre osztott dokumentum Márton István, a Ruffy Péter-hagyaték gondozójának utószavával, valamint néhány különleges gépiratfotó, levél és egyéb írás kíséretében jelent meg. Ezek fényt deríthetnek eddig nem – vagy kevésbé – ismert rejtélyre: mi lett az Érmindszenten maradt Csinszka-levelekkel? A mendemondák szerint Ady rokonai elégették. Valóban agyvérzésben halt meg Csinszka, vagy más áll a háttérben?
A mendemondák újabb szerelemről regéltek… Hova lettek a kiadatlan versek, amelyek nem kerültek be az egyetlen verseskötetbe 1931-ben? Mi az igazság?

                                                                                                                    Szerk.: Tálos Irén

Nyári beiratkozási akció

Nyári beiratkozási akció

Nyári beiratkozási akció

Idén is nyári beiratkozási akció Budapest három fontos könyvtárában. Használják ki a lehetőséget!

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Időpont: 2017. 06. 07. 10-12 h
Helyszín: Országos Szlovák Önkormányzat, 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A

Az OIK Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztályának munkatársai elhatározták, hogy a szakmai délelőttök keretében felkeresik a hazai nemzetiségek könyvárait, közgyűjteményeit egymás megismerése és tapasztalatszerzés, valamint szakmai kérdések, közös feladatok megvitatása céljából. A szakmai programsorozat első állomásaként a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központját keresték fel az érdeklődő kollégák.

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Az 1993-ban alakult Országos Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete 2003-ban döntött úgy, hogy dokumentumai számára, valamint a magyarországi szlováksággal kapcsolatos szépirodalom és szakirodalom gyűjtése céljából könyvtárat alapít. A könyvtár szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetők. Az intézmény létrehozásában a kezdetektől máig igazgatóként tevékenykedő, vezetői feladatai mellett a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi pozícióját betöltő Szabados Anna (képünkön) vállalt meghatározó szerepet. Tovább »

Elhunyt Jókai Anna

Jókai Anna

Életének 85. évében június 5-én elhunyt Jókai Anna Kossuth-nagydíjas, Kossuth-díjas írónő.

1932. november 24-én született Budapesten. Kései gyermek volt, hamar a könyvek, az olvasás felé fordult. Az írással gimnazista korában kezdett el foglalkozni: verseket, novellákat írt.

Színiakadémiára felvételizett, de nem vették fel. Több helyen is dolgozott mielőtt 1956-ban felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem szakára.  Az egyetem elvégzése után egy általános iskolában kezdett el tanítani.

A 60-as évek közepén fordult újra az írás felé. 1966-ban a Kortárs című folyóiratban publikálta első novelláját Családi kör címmel. Első regénye 4447 címmel 1968-ban a Magvető kiadónál jelent meg.

Ezeket az első műveket kritikai realizmusként illetve a naturalizmusként értékelték a kortársak. Majd fokozatosan kialakult sajátos írói hangja, melyet Ő maga nevezett el „spirituális realizmusnak”.

1970-ben József Attila díjjal jutalmazták.

1976-tól szabadúszó író. Ebben az időszakban szinte évente jelennek meg művei.

1980-ban a Napok című regényéért megkapta Lengyelországban a PAX kiadó Pietržak-díját.

1989-től az Írók Szakszervezetének tagja, 1997-től elnöke. 1992-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja, 2000-tól a Magyar Művészeti Akadémia tagja is.

1998-ben jelent meg Ne féljetek című regénye. 2000-től 2006-ig a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke.

2007-ben a Samuel Beckett és Madách Imre drámái által ihletett, a misztériumdráma műfaját megidéző Godot megjött című művével jelentkezett, 2012-ben pedig egy új regénnyel, az Éhes élet cíművel.

  1. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend polgári tagozatának nagykeresztjével, 2014. március 15-én Kossuth-nagydíjjal tüntették ki.

Az idei Könyvhétre jelenik meg Átvilágítás című memoár kötete, mely egész életének összegzése. A kötet az önéletíráson kívül az emberiség sorsáért érzett aggodalom kifejezése, melyet egyben valamiféle útmutatónak is szánt.

Sáska Gáborné

Nyári nyitvatartás 2017 / Summer vacation 2017 opening hours

Kedves Olvasóink! Így alakul könyvtárunk nyári nyitvatartása. A részletekért kattintson a képre!

Nyári nyitvatartás 2017

Nyári nyitvatartás 2017

Summer vacation 2017 opening hours

Summer vacation 2017 opening hours