2017 május : Kávészünet

Ünnepi nyitvatartás / Holiday Hours

Ünnepi nyitvatartás

Ünnepi nyitvatartás

Válogatás irodalmi pályázatokból – Olvasóinknak ajánljuk

Irodalmi pályázatajánló

Irodalmi pályázatajánló

Született kritikusok – Az Irodalmi Jelen pályázata

Milyen a jó kritika? Kit nevezünk kritikusnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a folyóirat szerkesztősége a vállalkozó kedvű 36 év alatti pályázókkal együtt. A jelentkezők az alábbi művekről formálhatnak véleményt:

 • Spiró György: Diavolina (Magvető, 2015.)
 • Danyi Zoltán: A dögeltakarító (Magvető, 2015.)
 • Király László: Válogatott versek (Székely Könyvtár-Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013.).
 • Farkas Árpád: Válogatott versek (Székely Könyvtár-Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2012.).

A részvétel szabályai:

 • A “kritikusjelölteknek”összesen három írásművet kell beadniuk tetszőleges sorrendben a verseny időtartama, 2017. február 15-e és 2018. február 15-e között. Az első pályamű megérkezése a szerkesztőségbe június 15-ig, egyúttal a jelentkezés szándékát is jelzi.
 • A felsorolt címek közül kettőt válasszanak ki, a harmadik lehet egy kedvenc szerző irodalmi alkotása, amelyről kritikát írnak.
 • Minél olvasmányosabb, izgalmasabb, inspiratívabb, annál nagyobb az esély a győzelemre.
 • A pályamunka terjedelme ne lépje túl a 12 000 leütést. Jeligével ellátva, rtf formátumban szíveskedjenek az e-mailhez csatolni.
 • Derüljön ki, hogy a könyv, amelyet bírálnak, melyik célcsoportnak szól.
 • Legyenek tapintatosak, kerüljék a személyeskedést!
 • Lehetőleg ne használják a szerintem, véleményem szerint, meglátásom szerint, úgy gondolom, úgy vélem, azt hiszem stb. szófordulatokat.

A beérkezett kritikák jeligésen felkerülnek a www.irodalmijelen.hu oldalra. A legsikeresebb szerzők értékes pénzjutalomban részesülnek és a munkáikat nyomtatásban is megjelentetik. Tovább »

Szemezgetés a Magyar Nyelv legújabb számából

Magyar Nyelv

Magyar Nyelv

A Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvtudományi Társaság negyedéves folyóirata immár 113. évfolyamával szolgálja a tudományos életet. A 2017. évi tavaszi számból néhány olyan tanulmányt és recenziót szeretnék említeni, amelyek legközelebb állnak az OIK profiljához.

Bárdosi Vilmos a 200 éve született francia Pierre Larousse-ra emlékezik, felidézi életútját, és részletesen bemutatja az 1852-ben alapított Larousse Könyvkiadó világviszonylatban is jelentős szótár- és enciklopédia-kiadásait (röviden megemlítve az 1990-es évektől megjelenő magyar változatokat is). Zoltán András „Szláv jövevényszavaink néhány időrendi és nyelvföldrajzi kérdése” című tanulmányában a Kárpát-medence bolgárszláv típusú nyelvjárásainak jelentőségét emeli ki. A Mikes Kelemennél előforduló „cáfra” szó magyarázata során Kiss Margit előzményként a francia „cafre” szóra bukkant, amely az arab „kafir” (hitetlen, nem muzulmán jelentésű) szóra vezethető vissza. Innen eredeztethető a magyar nyelvbe kerülő „kaffer” szó (pl. kafferbivaly), sőt a „gyaur” szó is.

A recenziókat tekintve Kontra Miklós az angol nyelvterülettel foglalkozik: Peter Trudgill könyve a mindenáron egységesíteni akaró szemlélettel vitázva a dialektusok „tiszteletét” szorgalmazza (Dialect matters : respecting vernacular language. – Cambridge UP, 2016.). Bodó Csanád a csángók kisebbségi helyzetével foglalkozó olyan kötetet ismertet, amely a téma nemzetközi kontextusba helyezésére törekszik. (Culture, language and globalization among the Moldavian Csángós today. – University of Helsinki, 2015.). Bonyai Gábor a magyarországi német tájszótár koncepcióját ismertető kötetet mutat be. Müller Márta könyve részletesen tárgyalja a készülő szótár minden ismérvét. (“Ein unermässliches Land von Begriffen” : dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. – ELTE Germanistisches Inst., 2016.). Az utóbbi két recenzió bekerült Nemzetiségi adatbázisunkba.

Dörgő Tibor

A hét könyve

Telemann: Voyageur virtuose (CD)

Telemann: Voyageur virtuose (CD)

Telemann: Voyageur virtuose (CD)

A barokk korszak egyik legtermékenyebb zeneszerzőjeként  tartják számon Georg Philipp Telemann (1681-1767) német zeneszerzőt .

2017-ben halálának 250. évfordulóját ünnepeljük. Életművét több mint 600 zenekari szvit, szimfónia, versenymű, hegedűverseny, szonáta, duó, triószonáta, kvartett, zongora- és orgonamuzsika, több mint 40 opera, 12 teljes egyházi kantáta, 15 mise, 22 zsoltár, több mint 40 passió, 6 oratórium és motetták, több száz ouverture, ezenkívül világi kantáták, ódák, kánonok, és dalok gazdagítják.

A Francia Intézet ajándékaként a Zeneműtár állományába került CD-n a zeneszerző legismertebb szonátái csendülnek fel a fiatal és igen tehetséges művészekből álló francia Amarillis formáció előadásában, akik Európa egyik legeredetibb barokk együttesének számítanak ; a világ számos koncerttermeiben, többek között hazájukban Franciaországban, Nagy-Britanniában, Hollandiában, Németországban, Kanadában, Svájcban és az Egyesült Államokban is telt házas koncerteket adtak.

A francia érdekeltségű Naive kiadó 2007-ben jelentette meg ezt a CD-t, amin az előadóművészek korhű hangszeren játszanak. Tovább »

Juan Rulfo (1917-1986)

Juan Rulfo (1917-1986)

Juan Rulfo (1917-1986)

Száz éve született Juan Rulfo, aki kevés műve ellenére is a legfontosabb latin-amerikai írók közé tartozik. Nehéz gyermekkor után tizenöt évesen érkezett Mexikóvárosba. Jogot és művészettörténetet tanult az egyetemen, és már 1935-ben elkezdte írni első regényét, amelyet azonban végül nem fejezett be. Pár évvel később egy folyóiratban megjelent első novellája, de nem kívánt főfoglalkozású író lenni. Hivatalnokként kereste kenyerét, és már a 1940-es években komolyabban foglalkozott a fotóművészettel is.

1953-ban kiadta első kötetét (El llano en llamas), mely tizenöt – részben már folyóiratokban publikált – elbeszélést tartalmazott. 1955-ben megjelent Pedro Páramo című világhírű regénye új korszakot nyitott a latin-amerikai irodalomban. A művet olyan jeles írók méltatták, mint García Márquez, aki kívülről megtanulta, és Borges, aki “minden idők legjobb mexikói regényének” nevezte.

Rulfo ebben a két remekművében – melyben a valóság és a fantázia elemei keverednek – a mexikói vidéki élet kegyetlen világát mutatta be, ugyanakkor már egyengette az utat a mágikus realizmus felé. Műveiben tetten érhető, hogy közel állt a mozi világához, rajongott a filmművészetért. (1964-ben még egy rövid mellékszerepet is elvállalt az En este pueblo no hay ladrones című filmben, amelyet García Márquez egyik elbeszélése alapján forgattak).

A Pedro Páramó-t többször filmre vitték, ahogy az író másik regényét, az Aranykakas-t (El gallo de oro) is, melynek még két tévés feldolgozása is született.

Az író rendkívüli igényessége miatt később már alig adott ki műveket – inkább Mexikó indián kultúrájának feltárásával, megóvásával foglakozott – így is nagy hatással volt számos latin-amerikai íróra, művészre.

A Pedro Páramo magyarul először 1964-ben látott napvilágot Hargitai György fordításában, majd 1978-ban újra kiadták, Rulfo novelláskötetével, a Lángoló síkság-gal közös könyvben. Az író e két művét Imrei Andrea nemrégiben újra lefordította, és az Aranykakas című kisregénnyel együtt a csíkszeredai Bookart Kiadó életmű sorozatban megjelentette.

Molnár Anikó

Szaúdi író nyerte el idén a Nemzetközi Arab Irodalmi-díjat (International Prize for Arabic Fiction)

Mohammed Hasan Alwan

Mohammed Hasan Alwan

Idén áprilisban tizedik alkalommal adták át Abu Dhabiban az arab nyelvű regényeket jutalmazó nemzetközi elismerést. A Nemzetközi Arab Irodalmi-díjat az Emirates Foundation for Philantropy szervezete hozta létre a legjobb arab nyelvű regények elismerésére. A díjat az Abu Dhabi Könyvvásár idején szokták átadni. A díj nyertese 50.000 dollárt, a további öt döntős, vagyis a „rövid lista” tagjai 10.000 dollárt kap. Műveiket angol nyelvre is lefordítják, hogy minél nagyobb olvasótáborhoz juthassanak el.

Az idei díjazott szerző, a 37 éves Mohammed Hasan Alwan ötödik regényével nyerte el az elismerést, amelyet 186 mű közül választottak ki. A „Small Death”(Maut sagír) című történelmi regénye egy 12. századi andalúziai arab misztikus szellemi vezető, Ibn ’Arabi viszontagságos és kalandos életét dolgozza fel regényes formában. Alwan „Small Death” című regényében arra kereste a választ, hogy milyen események hatására születtek a misztikus tanító kinyilatkoztatásai. Az író megjeleníti azt a történelmi-kulturális közeget, amelyben Ibn ’Arabi sorsa kiteljesedik. Ibn ’Arabi alakját emberi közelségbe hozza az olvasóhoz, széleskörűen ismertetve a körülötte zajló eseményeket. Utazásai során betekintést nyerünk a 12. századi Közel-Kelet népeinek mindennapjaiba Iraktól- Spanyolországig. Ibn ’Arabi tanítása máig megosztja az arab társadalmat, emiatt a könyv témája élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Vannak, akik az első és legnagyobb misztikus szellemi vezetőnek tartják, míg mások hitehagyottnak és panteistának.   Úgy tanította, hogy Allah mindenben benne van. Érthető, hogy a mester rajongói nem fogadták egyértelmű lelkesedéssel a regényt.  A bírálóbizottság indoklása szerint: „A regény az empátia erejével, a tiszta szeretettel és az emberi lélek mélyébe tekintő kristálytiszta látásával nyűgözi le az olvasót.”

Mohammed Hasan Alwan 1979-ben született Rijádban, és Kanadában végezte felsőfokú tanulmányait. Az író The Beaver című regénye 2013-ban már versenyben volt az elismerésért.

 CSFK

Válogatás irodalmi pályázatokból – Olvasóinknak ajánljuk

Irodalmi pályázatajánló

Irodalmi pályázatajánló

   Az anyaság szépségei – fotópályázat

A Canon Hungária Kft. egy fotópályázat meghirdetésével szeretné emlékezetesebbé tenni az anyák napját.

A Canon Magyarország Facebook oldal rajongói, az ünnephez kötődő, 5 db képet tölthetnek fel a rövid határidő lejártáig, amelyek közül a

szervezők előválogatják, és egy fotóalbumban közzéteszik a legszebbeket. Az albumot hetente egyszer frissítik.
A jelentkezés feltételei:

 •   A résztvevők kizárólag a saját képeikkel pályázhatnak, amelyekre szerzői és felhasználási joguk van.
 • A fotók formátuma .jpg és a hosszabbik oldaluk minimum 1920 pixel.
 • A beküldött képeket az alapvető javítást meghaladóan (kontraszt, telítettség, fényerő, gradációs görbe, színegyensúly) nem lehet módosítani, ugyanakkor a képkivágással a pályázók szabadon élhetnek.
 • A következő adatokat mellékeljék a pályamunkához: a fotók exif adatai (rekesz, idő, iso) és a használt váz, illetve objektív típusa.

A nyeremények:

 • 1. helyezett: ajándék HD Photobook a kedvenc családi képekkel, https://www.lifecake.com/photobooks.html. A HD Photobook album, csak a www.lifecake.com -ra feltöltött képekből készíthető el.
 • 2. helyezett: Lifecake Fotónyomtatási kupon, 50 euró értékben, (https://www.lifecake.com/photobooks.html##print-shop-scrollpoint).
 • 3. helyezett: Lifecake Fotónyomtatási kupon, 30 euró értékben.

Az eredményhirdetést május 10-én tartják.

A jelentkezés határideje: 2017.05.07.

Beküldés – az alábbi linken, hozzászólásként: http://bee.gl/md Tovább »