2011 július : Kávészünet

‘A hét könyve’

European perspective and tradition: The Western Balkans (ed. István Kobolka, Norbert Pap)

European perspective and tradition: The Western Balkans (ed. István Kobolka, Norbert Pap, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, 2011)

Angolul is megjelent A Nyugat-Balkán című átfogó, sok eredeti kutatást reprezentáló, katonáknak, diplomatáknak és a szomszéd országok iránt érdeklődőknek szóló kézikönyv.

A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalának kiadványa a legfrissebb kutatásokat tartalmazza a témában. Megtudjuk, hogyan jelent meg 1991 és 2008 között a Nyugat-Balkán a nemzetközi fogalomrendszerben, hogyan került be a nemzetközi diskurzusba a térség, amely kimaradt az európai integrációból.

A kilenc fejezetből álló kötetben szó van az oktatás, a nemzetiségi iskoláztatás,  a településszerkezet alakulásának kérdéséről, a térség etnikai képéről, a Nyugat-Balkán természeti, földrajzi környezetéről és a létrejött új államok viszonyrendszeréről. Betekintést nyerünk Magyarország és a Balkán államainak kapcsolatrendszerébe a gazdaság, a működő tőke, a turizmus, a testvérvárosi viszonyok, a kisebbségi kapcsolatok szempontjából.

Zsizsmann Éva

‘A hét könyve’

Juan Pablo Meneses: Hotel Espana

Juan Pablo Meneses: Hotel Espana

Amíg számos latin-amerikai országban a spanyoloktól való függetlenség bicentenáriuma alkalmából hivatalos aktusok, beszédek, emlékművek, kölcsönös jókívánságok közepette ünnepeltek, Juan Pablo Meneses chilei író, sőt ‘mobil újságíró’, ahogy magát definiálja, a maga részéről sajátos módon tesztelte az Óvilág máig ható jelenlétét.

Minden latin-amerikai fővárosban van Spanyolország nevű szálloda. A szerző egy szép napon elhatározza, hogy egyenként fölkeresi e hoteleket. Bogotá, Santiago, Lima, Buenos Aires, La Habana, Méxikóváros: néhány állomása e vándorlásnak, ahol lincselések, támadások, fieszták, csempészések, rendőri ellenőrzések tanúja, olykor szenvedő alanya lesz, s ahol a mindennapoktól a nagypolitikáig megtapasztalható az Ó- és az Újvilágnak az évszázadok során többszörösen módosult egymásra hatása.

Krónika, szociológia, útikönyv, regény: a Hotel Espana világa éppoly vigasztalhatatlan, mint amilyen csodálatos,  akár megtette a valóságban az utat a szerző, akár nem.

A könyv az ‘Esetleges szövegek’ – Textos inciertos – sorozatban jelent meg, mely szándéka szerint  – Max Aub elbeszélései ihletésére – teret ad a meghatározhatatlan műfajoknak, hibrid prózának.

(Forrás: La Nación, El Mundo)

Radnai Margit

 Spanyol mozaik

IX. Nemzetközi Fantasztikus Irodalom Konferencia

A IX. Nemzetközi Fantasztikus Irodalom Konferencia (Coloquio Internacional de Literatura Fantástica, IX. Budapest) – több mint ötven külföldi résztvevővel – 2011. június 28 – július 1. között Budapesten került megrendezésre, melynek az Országos Idegennyelvű Könyvtár adott helyet.

Ez az elsősorban spanyol nyelvű rendezvénysorozat 1999-ben indult Havannában, s azóta a tudományos találkozókra Európa és Amerika számos egyetemén sor került (Mexikóváros, Austin, Bázel, Laredo, Göteborg, Bamberg, Xalapa).
A konferenciák állandó szervezője a fantasztikus irodalom két elismert szakértője: Ana María Morales mexikói és José Miguel Sardinas kubai irodalomtörténész. A budapesti szimpózium koordinátora Menczel Gabriella volt, az ELTE Spanyol Tanszék docense.

A konferencia programjának megtekintéséhez a következő címet másolja be keresőjébe: www.btk.elte.hu/file/spanyol_program.doc

Radnai Margit

15 éve hunyt el

Lakó György

15 éve, 1996. július 15-én hunyt el Lakó György nyelvész, finnugrista. Iskoláit nagyrészt Kiskunhalason végezte. 1926-tól Budapesten magyar–német szakon tanult, az Eötvös Kollégium tagja volt, 1933-ban szerzett magyar-német tanári szakos diplomát, 1934-ben pedig bölcsészdoktori oklevelet. Még ismerte a Budenz-tanítvány Szinnyei Józsefet, a magyar nyelvtudomány nagy öregjét. Mestere azonban Zsirai Miklós volt.

Az Eötvös Kollégium akkori igazgatója, a mai nyelvészek számára már legendává lett Gombocz Zoltán egyengette útját Finnországba: Lakó lett az első magyar ösztöndíjas, aki a két ország közti csereegyezmény keretében 1930–1931-ben az északi rokonok földjén is kiegészíthette, elmélyíthette az itthon megszerzett szakmai ismereteket. 1933-ben rövid időt Lettországban is eltölthetett lív rokonaink körében. A finnországi ösztöndíjat észtországi (1931–1932) és svédországi (1934–1935) is követte. A finn, az észt és a svéd nyelvnek szerelmese lett, magas szinten használta szóban és írásban. Emellett német nyelvtudása is kimagasló volt. Tovább »

‘A hét könyve’

Gyökerek és ágak: Auer Lipót története

Gyökerek és ágak : Auer Lipót története (DVD)

Auer Lipót (1845-1930) hegedűművészről keveset hallhattunk, tudhattunk. A film pótolja egy olyan ember személyiségének, munkásságának bemutatását, aki világhírű művészként és pedagógusként is vállalta származását: „…Bölcsőm Magyarországon ringott. Veszprémnek hívják azt a kis helységet, ahol apám szobafestő volt. Szülőföldem hagyományaihoz híven tejesüveggel és hegedűvel együtt neveltek fel…”

A Bárány László rendezte filmet  Kováts Péter hegedűművész szerkesztette. A film bemutatja Auer Lipót életét a veszprémi hegedűóráktól, a budapesti, bécsi tanulmányokon át az európai turnékig. Igazi különlegességként láthatjuk Auer Lipót egykori hegedűjét, amit Stradivari készített; a Szentpétervári konzervatórium Auer-termét; hallhatjuk a Carnegi Hall-beli koncertjének hangfelvételeit. Tovább »

Francia ajándékkönyvek

Különleges francia nyelvű keleti útleírások  Kőrösi Csoma Sándor francia kutatójának, Bernard Le Calloc’h-nak magánkönyvtárából

Francia ajándékkönyvek

Ismét ajándékkönyvekkel gyarapította gyűjteményünket tavalyi vendégelőadónk, Bernard Le Calloc’h, a Francia Földrajzi Társaság 2007-es életmű-díjasa. Sok címe, rangja, elfoglaltsága, témaköre közül azért ezt emeltük ki, mivel gazdag könyvtárából ezúttal izgalmas keleti expedíciók útleírásai kerültek hozzánk, ezekből ajánlunk néhányat olvasóinknak. Tovább »

Mindenkinek van egy tánca

Legalábbis így gondoltam én ezt, ahogy készülődtem a foglalkozásra.

Szokás szerint volt némi lámpalázam, főként amiatt, hogy sikerül-e úgy a csoport elé tárni a bárány és a farkas történetét, ahogy szeretném, ahogy az a leghatékonyabb módon fejtené ki a hatását. A beszélgetés során kiderült, hogy többségünknek van egy „tánca”. Azaz van valami olyan tevékenység, hobbi, ami átsegíti a nehézségeken. Vannak, akik kiírják magukból a fájdalmakat, sérelmeket, mások falat festenek stresszelés  helyett, megint mások a fotózás csodájába menekülnek. Ilyen kapaszkodó számunkra a zene is, és csakúgy, mint a történetben szereplő Askának, a tánc nekünk is „életmentő” lehet.

műKINCSvadászat 16.

műKINCSvadászat 16.

 

Tovább »

‘A hét könyve’

Francesco Durante: Vespro Breve

Ami ezúttal egy ritka kotta… 🙂
Mindig izgalmas vállalkozás, amikor projektek indulnak azzal a céllal, hogy kevésbé ismert alkotást, alkotásokat ismertessenek meg a nagyközönséggel. Ilyen projekt eredménye a Zeneműtárunk állományába került és már kölcsönözhető Francesco Durante mű is, a Vespro Breve.

A Galant Masters projektet 2011-ben indították el, és öt évre tervezik. A projekt célja, hogy az ún. „Galant style” (németül galanter Stil) kevésbé ismert műveit egyrészt újra (vagy először) kiadják nyomtatásban, és hogy a műveket a Chicago Galant Consort közreműködésével hangfelvételen is rögzítsék, terjesszék. Tovább »