2010 május : Kávészünet

In memoriam Békés Pál

„Némán álltunk a pályaudvar nyüzsgő tömegében. Bőröndök, csomagok, hátizsákok, kopott zakók, izzadságszag, a hunyorgó neonfényben elfolyó viaszszín arcok úsztak körülöttünk. Felgyülemlő zaj: érkező és induló vonatok, a hangszórók sikongatása visszhangos mormogássá torzul, sokhangú, soknyelvű kiáltozás. A tárgyak és az emberek összetorlódtak mellettünk, majd elcsúsztak kétoldalt, ahogy a víz folyja körül az útjába vetett kavicsot. Egy hátizsák súrolta a hajad. Rám nevettél. Erőtlen próbálkozás volt.

Te sem hitted, hogy az a vonat ott mellettünk elindulhat. Én sem hittem, csak valami sejtés motoszkált bennem; már bedobtam a hátizsákom a szűk kupéba, már váltottam néhány szót a szemközt ülő német lánnyal, és többször ellenőriztem a vagon oldalán függő tábla félreérthetetlen, szikár betűit: Budapest. A tábla mellett álltunk, és néztük egymást. És nem hittük, hogy ez a vonat el fog indulni.

A lent maradók feladogatták a csomagokat, búcsúszavak röppentek és nevetések. Érces kopogás emelkedett az összemosódó moraj fölé, egy vasutas kocogtatta hosszú nyelű kalapáccsal a vonat kerekeit.

Szótlanságunk kötélnél erősebb gúzsba kötött bennünket. Nem volt mit mondanunk. Minden elhangzott már. Csak a lényeg hiányzott, de ezt akkor még nem tudhattam, és most már nem közölhetem veled, nincs rá mód, hogy közöljem…”

Idézet Békés Pál: szerelmem, útközben című művéből

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Május 28-án emlékezünk meg Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulójáról.

1847-ben Szklabonyán – ma Mikszáthfalva – született a palócok nagy írója.

Közel harminc éve, amikor a szakdolgozatomat írtam, felkerestem azokat a helyeket, amelyekhez valamilyen módon kötődött Mikszáth. Természetesen szülőháza már rég nem áll! A róla elnevezett faluban  emlékház működik. Az akkori Horpácson lehangoló látvány fogadta a látogatót, pusztulásra ítélt ház, benne néhány személyes tárgy… Ezen nem is nagyon csodálkoztam, hiszen  a kúria az államosítás után nevelőotthonként működött. Tovább »

Műfordítók, pályázzatok!

A Nyelvek Európai Napja alkalmából immár ötödik alkalommal hirdetjük meg műfordítói pályázatunkat önálló kötettel nem rendelkező műfordítók számára; az idén németből kell fordítaniuk a jelentkezőknek.

A pályázatra Jan Wagner: Quittenpastete című versének magyar fordítását várja a zsűri (Lator László költő, műfordító, a zsűri tiszteletbeli örökös elnöke, Lackfi János költő, műfordító, a zsűri elnöke, Halasi Zoltán költő, műfordító és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Pályadíjak: I. díj 50.000 Ft  ;  II. díj 30.000 Ft  ;  III. díj 20.000 Ft
Különdíjakat ajánlott fel a budapesti Goethe Institut és a Magyar Fordítóház Alapítvány.
A legjobb pályaművek megjelennek a Napút folyóirat Káva Téka mellékletében.

Jó munkát és sikeres pályázatot kívánok a műfordítóknak!
Várjuk a jó és szép fordításokat!

Virág Bognár Ágota

Történelem és opera: Brankovics György

Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából került sor 2010. május
14-én a ‘Történelem és opera: Brankovics György’ c. kamarakiállítás
megnyitójára. A kiállítás a Szerb Országos Önkormányzat Könyvtárának, a
Magyar Állami Operaház Archívumának, valamint a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyűjteményének támogatásával valósult meg.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár gyűjtőköréhez tartozik az irodalom, a
történelem és a zene is, ezeket a területeket összekötve választottuk a
Brankovics György című operát.

Pálosfalvi Tamás és Sárközi Andrea - További fotókért kattintson a képre!

Pálosfalvi Tamás és Sárközi Andrea - További fotókért kattintson a képre!

Sárközi Andrea, az Országos Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtárának vezetője
bevezetőjében ismertette Erkel ‘Brankovics György’ című operájának
történetét, majd átadta a szót Pálosfalvi Tamásnak, az MTA Történettudományi
Intézet tudományos munkatársának, aki a történelmi Brankovics Györgyről és
koráról tartott előadást. A történész kiváló előadása során a késői
középkori Szerbia helyzetéből kiindulva ismertette Brankovics György despota
életét, valamint a magyar és az oszmán szomszédokhoz fűződő viszonyát.
A sikeres rendezvény a résztvevők borospoharainak koccintásával zárult.

Kocsis Zsivka

Színház és könyvtár: megszólal a szöveg

a

A Midnight Movie Theatre előadását követően angol nyelvű színházi és irodalmi rendezvények szervezői mutatkoztak be a Merlin Színházban május 8-án. Filmrendezők, drámapedadógusok, amatőr színházi társulatok vezetői beszéltek jövőbeli terveikről, tevékenységükről. Az OIK gyűjteményének, szolgáltatásainak és rendezvényeinek angol nyelvű bemutatására is sor került.

A bemutatkozás célja egyrészt az volt, hogy felhívjuk a magyarországi angol anyanyelvű közösség és az angol nyelvet kedvelők figyelmét arra, hogy könyvtárunkban a kortárs angol nyelvű szépirodalom és a műfordításirodalom bőséges választékát találják. Másrészt együttműködést kezdeményeztünk angol nyelvű színjátszócsoportokkal, anyanyelvi színészekkel.

A könyvek, folyóiratok és modern adathordozók tárházán túl a könyvtár közösségi térként, beszélgetések, találkozások tereként létezik. Fontosnak tartjuk, hogy az olvasás magányán túl előadások, felolvasások társas magányában szólaljon meg a szöveg.

A Midnight Movie Theatre két színésze – Gretchen Meddaugh és Mary Murphy – június elején tart felolvasást az OIK-ban. Amerikai és ír irodalmi szövegekből válogatnak. A részletes műsor a könyvtár honlapján lesz olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Angol nyelvű rendezvények más helyszíneken:

Zsizsmann Éva

Tudja, hogy létezünk? KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület

a

A KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület az Országos Idegennyelvű Könyvtár baráti köre. Azért alakult, hogy mozgósítsa a könyvtár iránt elkötelezett embereket, és összefogásukkal támogassa az Országos Idegennyelvű Könyvtár alapfeladatának megfelelően az idegen nyelvek tanulását, gyakorlását, a humán kultúra terjesztését, bármely hordozón megjelent magas színvonalú alkotásainak gyűjtését. A szervezet tevékenységében jelenleg 42 tag és 31 pártoló tag vesz részt.

Az egyesület célja “az OIK tevékenységéhez kapcsolódóan az idegen nyelvek tanulásának, tanításának, a nyelvtudás szinten tartásának segítése. A könyvtári kultúra iránt érdeklődő személyek összefogása és mozgósítása. A humán kultúra (irodalomtudomány, nyelvtudomány, zenetudomány) bármely hordozón megjelent, magas színvonalú alkotásainak megismertetése, gyűjtésének támogatása, beleértve ezek idegen nyelven történő megismerhetőségét, továbbá a hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek bemutatása. Célja ezenkívül az OIK szolgáltatásainak fejlesztése, kultúraközvetítő szerepének támogatása.” (Idézet az egyesület alapszabályából.)

Egyesületünk 2009. évet értékelő közgyűlése, 2010. május 18-án 16 órakor lesz.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük tiszteljen bennünket a közgyűlésen, ahol tagjaink vagy pártoló tagjaink sorába is szívesen látjuk.

Legyen a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület tagja!

Tagdíj: min. 2000 Ft/év (természetesen nagyobb összegű tagdíjat is örömmel veszünk).
Jogi személy belépése esetén: legalább 20.000 Ft/év.
Pártoló tagdíj: minimum 1000 Ft/év

Az egyesület számlaszáma: MKB 10300002-10380682-49020012

A belépési nyilatkozat kitöltésére a helyszínen lesz lehetőség.

Minden érdeklődőt, barátot, régi kollégát szeretettel várunk! Tegyünk együtt a könyvtárért!

Komáromi Sándor  (elnök)  és  Fülöp Ágnes  (ügyvezető elnök)

Finn nyelvű újdonságok

nka

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a finn nyelv elsajátítását segítő, a megszerzett nyelvtudás elmélyítését szolgáló új dokumentumok kerültek könyvtárunk állományába. A főként hangos- könyvekből és nyelvkönyvekből álló csomag célja, hogy korszerű eszközeivel megkönnyítse, vonzóvá tegye és színesítse a nyelvtanulást. Ezért mind tematikájában, mind módszereiben sokszínű lehetőséget kínál az érdeklődő felhasználóknak, legyenek azok nyelvoktatók vagy egyénileg nyelvet tanulók. Az alábbiakban egy válogatást talál a könyvtár gyűjteményébe újonnan bekerült dokumentumokból. Ha még több információt szeretne az adott dokumentumról, kattintson a képre! Tovább »

A vonat újabb állomása

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár gyakran rendez felolvasásokat, beszélgetéseket, könyvbemutatókat kortárs szépirodalmi gyűjteményéhez kapcsolódóan.

a

Május 12-én a győri Műhely c. folyóirat Vonat tematikus számának bemutatójára került sor.

A Műhelyt különleges képanyagáról, grafikáiról, fotóiról ismerjük. Sokféle szemlélet együttes jelenlétére, műfaji változatosságra törekszik, kortárs magyar szerzők művei mellett műfordításokat is közöl, és gyakran jelentet meg tematikus számokat.

A Vonat tematikus számot Villányi László főszerkesztő mutatta be. A bemutatáson részleteket hallottunk Füzi László, Géczi János, Imreh András, Kukorelly Endre, Ladik Katalin, Mesterházi Mónika, Necz Dániel, Szabó T. Anna, Szlukovényi Katalin, Tarzan Zéró, Uri Asaf és Vihar Judit írásaiból, műfordításaiból.

Zsizsmann Éva

No comment

Egy rajzos kedvű kollégánk tollából 🙂 :

a

Megújult Chopin szülőháza

Fryderyk Chopin

Örömteli a hír, hogy megújult Chopin szülőháza a Varsó közelében fekvő Zelazowa Wolában. A hírről részletesen olvashatnak az alábbi linken.  A cikkben nyilatkozó Andrzej Sułek, a varsói Fryderyk Chopin Nemzeti Intézet igazgatója, tavaly járt könyvtárunkban, amikor 2009. október 16-án – a zeneszerző halálának 160. évfordulóján – a Chopin-vándorkiállítás megnyitóján tartott tárlatvezetést. A kiállítás egyben az Európa-szerte zajló  Chopin ünnepségsorozat kezdete is volt, s kurátora a cikkben is említett Alicja Knast. A kiállítás az OIK után Debrecenben, Szegeden, Győrben, Budapesten, Szolnokon volt látható, hamarosan pedig a Budapesten, a követségi Lengyel Iskolában tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás további helyszínei: Eger, Pécs és a Művészetek Palotája.

Korábban »