A 150 éves Kanadáról a Tiszatáj januári számában : Kávészünet

A 150 éves Kanadáról a Tiszatáj januári számában

Tiszatáj 2018. január

A Tiszatáj havi irodalmi folyóirat évente többször foglalkozik – összeállítás keretében – világirodalmi témákkal. Pécsi Györgyi „Tiszatáj anziksz” című visszaemlékezésében kiemeli, hogy a Nagyvilág világirodalmi folyóirat megszűnése után a Tiszatáj ilyen irányultságával egyfajta „Nagyvilág-hiány” pótló szerepet is betölt.

A 2018. évi első számban Kanada irodalma a fő téma.

Kürtösi Katalin vendégszerkesztő tudományos írásokat és műfordításokat is válogatott. Az ország lakosságának többsége angolul beszél, Molnár Judit tanulmánya „A kortárs québeci angol  nyelvű irodalom sajátosságai”-ról szól. Kovács Fruzsina a Nobel-díjas Alice Munro magyarországi recepcióját fordításszociológiai szemszögből vizsgálja. A második beszélt nyelv, a francia egy könyvismertetés révén kerül előtérbe: a gyermekként Magyarországról kivándorolt és Montreálba költöző Akos Verboczy „Rhapsodie québécoise: itinéraire d’un enfant de la loi 101” című visszaemlékezése Québec tartomány helyzetét mutatja be. Az eszkimó őslakossággal foglalkozik Simonffy Zsuzsa „Múlt és emlékezet az inuit kultúra tükrében” című tanulmánya. A sok bevándorló közül a magyarokat emeli ki a lap: Palla Mária „Írók határok nélkül: bepillantás a kanadai magyar irodalomba” címmel írt, és Zsizsmann Éva Endre Farkassal készített interjút. Kenyeres János a bevándorlókhoz való viszonyulást elemzi: „A »Másik« mint magyar : a magyarok ábrázolása a kanadai irodalomban”. (A közlemények idevonatkozó része bekerült Nemzetiségi adatbázisunkba.)

Az erre az alkalomra készült műfordítások révén magyar nyelven olvashatjuk Leonard Cohen dalszövegeit, Michael Cook rádiójátékát és Larry Tremblay prózarészletét.

A Tiszatáj könyvtárunk folyóirat-olvasó terében megtalálható.

 

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése