A hét könyve : Kávészünet

A hét könyve

Denisa Fulmeková: Konvália

Denisa Fulmeková: Konvália

Denisa Fulmeková: Konvália

A történet az 1936-ban, a szlovákiai Malackán kezdődik. A helybeli zsidó vendéglős gyönyörű 19 éves lánya, Valéria Reiszová egy napon egy író-olvasótalálkozó első sorából elbűvölve figyeli az éppen lendületes pátosszal szavaló közismert ferences rendi szerzetest, pap-költőt, a tizenkét évvel idősebb Rudolf Dilongot. Tekintetük találkozásából szerelem lesz első látásra. Kapcsolatukról a rossz nyelvek pletykálni kezdenek, s Dilongot 1939-ben át is helyezik Malackáról Galgócra. A szerzetes-poéta irodalmi honoráriumából motorkerékpárt vesz, hogy látogathassa kedvesét. Az 1939-ben németek által létrehozott első Szlovák Köztársaság légköre egyre fojtóbb Valéria számára, ám az 1940-es évek legelején még megjelenik két verseskönyve, melyek fölött Dilong bábáskodik. (A költő gyakran játszik Valéria nevével, így adja köteteinek a Ria Valé szerzői álnevet, majd 1941-es saját verseskötetének a Konvália, vagyis Gyöngyvirág címet.) Kockázatvállalásuk nem kicsi, hiszen a lány a törvények értelmében még álnéven sem publikálhat. Dilong a szintén pap Josef Tiso államelnöknél eléri, hogy Valériát és családját ne deportálják. Valéria megkeresztelkedik, majd 1942-ben megszületik kislányuk, Dagmar. Három év hányattatás, betegség, bujkálás, tábori lelkészség után 1945 tavaszán véget ér a háború, ám Dilong az új politikai hatalom üldözésétől tartva hirtelen a tengerentúlra emigrál (Buenos Airesben, majd Pittsburghben a kivándorolt szlovákok körében lelkipásztorkodik, s emellett folyóiratokat szerkeszt). A magára maradt, sokkolt leányanya e nehéz élethelyzetben szlovákosítja a nevét, a kihallgatások és házkutatások miatt elégeti Dilong leveleit, majd 1948-ban férjhez megy. Bár Jozef Krivda személyében megértő társra lel (két év múlva fiuk születik), Valéria képtelen rá, hogy ne tartsa a kapcsolatot Dilonggal: magánleveleket, családi fotókat, folyóitatokat, könyveket váltanak (a szlovák állambiztonsági szervek megtévesztéséhez most Dilong használ álnevet). Az ötvenes években Valéria még kísérletet tesz költői pályája folytatására, ám a kommunista hatalom értésére adja, hogy az egykori szlovák állam exponensével folytatott viszonyával diszkreditálta magát, így új verseskötet megjelenésében ne is reménykedjen. 1969 júliusában várva várt családi találkozásra kerül sor Bécsben, melyen Valéria és Dilong mellett jelen van lányuk, vejük és kétéves lányunokájuk. A költő Pozsonyba is hazalátogat, s olyannyira hiányzik neki a családja és egykori irodalmi közege, hogy legszívesebben végleg visszatérne. Létezik néhány verzió arra, miért nem teszi meg, de tény, hogy az 1968 előtti politikai enyhülésnek vége szakad. Dilong 1986-os halálhíréről először lánya értesül az Amerika Hangjából. A rendszerváltás utáni szlovák irodalom Dilongot a főként katolikus költőket tömörítő Katolícka moderna irodalmi irányzat prominens alakjaként tartja számon. Valéria 2000-ben bekövetkezett haláláig ugyanabban a Pozsony peremén lévő házban lakik, amelybe Dilong még 1942 után beköltözteti.

Dilong és Valéria tiltott szerelmének, sorsszerű, beteljesületlen kapcsolatának, s egyben a szlovák irodalom tán legerősebb szerelmi kötelékének történetét nem más, mint az említett unoka, Denisa Fulmeková írónő vetette papírra. Műfaji szempontból életrajzi regény, de nevezhetjük saját visszaemlékezésekből építkező családtörténetnek is, melybe az írónő beleszőtte a főszereplők eddig publikálatlan levelezésének részleteit, valamint az egyéb irodalmi és történelmi forrásokból vett idézeteket. A történetet a családi archívumból előkerült fotók teszik még elevenebbé és hitelesebbé.

– v –

Rudolf Dilong művei könyvtárunk gyűjteményében

Denisa Fulmeková művei könyvtárunk gyűjteményében

Vélemények

Hozzászólás küldése