Sziléziai dalokkal a cseh Parnasszuson, avagy 150 éve született Petr Bezruč (1867-1958) : Kávészünet

Sziléziai dalokkal a cseh Parnasszuson, avagy 150 éve született Petr Bezruč (1867-1958)

Petr Bezruč

Petr Bezruč

Petr Bezruč egyetlen jelentős verseskötet, a Sziléziai dalok (Slezské písně) szerzőjeként írta be magát a cseh irodalomtörténetbe. Az opavai tanár-filológus fia a prágai egyetemen klasszika-filológiát tanult, de tanulmányait nem fejezte be. Egész életében postahivatalnokként dolgozott, Brnóban és más morvaországi, valamint sziléziai városokban élt, s mindvégig magányosan, az irodalmi élettől távol alkotott.

1899-ben megjelent első versei élénk visszhangot váltottak ki, de egy ideig nem lehetett tudni, ki rejlik a költői név mögött (eredeti neve Vladimír Vašek).  Amikor autostilizációs és egzisztenciális okokból féltve őrzött anonimitását leleplezték, megsértődött. A költői életműve alapját képező 54 vers 1909-ben látott napvilágot. Ezt követően jelentek meg a szerző által módosított, illetve bővített kiadások, a legteljesebb 1928-as kiadás 79 költeményt tartalmaz. Bár Bezruč nem egykönyves szerző, a cseh irodalom csúcsteljesítményei közé csak a Sziléziai dalok sorolható.

Irodalomtörténeti értékelés szerint Bezruč kötetét „a szimbolikus motívumok és antik reminiszcenciák ötvözete, valamint az együttérzés, harag, sőt gyűlölet szenvedélyes hangneme teszi egyedivé. A költő a sziléziai cseh nép nemzeti és szociális kiszolgáltatottságát énekli meg a névtelen népi bárd monumentálissá stilizált alakjában.“  A versek daktilikus ritmusú, patetikus, expresszív lírai költemények, részben megrázó balladák.

Jóval halála után a cseh irodalmi berkekben szárnyra kaptak olyan vélemények, melyek szerint a Sziléziai dalok szerzője nem lehet Bezruč, illetve társszerzőség kérdése is fölmerült. A vita végére az 2014-es akadémiai kritikai kiadás tett pontot, Bezručot nevezve meg az egyetlen szerzőnek.

Bezruč néhány versét még az 1930-as években József Attila fordította le magyarra. Azóta is minden magyar nyelvű cseh költészeti antológiában jelen van. A Sziléziai dalokból önálló kötetnyi válogatás 1956-ban Pozsonyban jelent meg magyarul.

Petr Bezruč művei könyvtárunk katalógusában

Petr Bezručról szóló irodalom könyvtárunk gyűjteményében

Bezruč-műfordítások magyar folyóiratokban az OIK Műfordítás Adatbázisában

Petr Bezruč életrajza (Wikipédia)

Petr Bezruč: Slezské písně (Wikipédia)

Leoš Janáček: Maryčka Magdonova, Leoš Janáček: Kantor Halfar (megzenésített költemények)

– v –

Kép forrása: Wikipedia

Vélemények

Hozzászólás küldése