Arany János emlékére – tanulmányok a Magyar Nyelvőrben : Kávészünet

Arany János emlékére – tanulmányok a Magyar Nyelvőrben

Magyar Nyelvőr 2017/2.

Magyar Nyelvőr 2017/2.

A Magyar Nyelvőr, az MTA negyedéves folyóiratának nemrég megjelent 2017/2. száma öt tanulmánnyal és két recenzióval emlékezik meg az idén 200 éve született Arany János munkásságáról. Tolcsvai Nagy Gábor bevezetőjének címében „élő mesterünk”-nek nevezi a költőt, utalva arra, hogy „jelenléte a magyar kultúrában a Toldi megjelenése óta töretlen”.

Az OIK profiljához kapcsolódóan ezúttal Kocsány Piroska „Arany János verseinek német fordításairól” című tanulmányát emelem ki. A szerző a Corvina Kiadónál 1984-ben megjelent gyűjteményes kötetet (János Arany: Gedichte) vizsgálja, az itt olvasható 38 vers mindmáig a legbővebb német nyelvű válogatás. A könyv – illusztrációk nélkül – megtalálható a MEK honlapján. A könyvtárunkban kézbe vehető előző kiadás – Corvina, 1982 – csupán egy verssel tartalmaz kevesebbet.

Kocsány Piroska négy költemény fordítását részletesen is elemzi: Letészem a lantot – Ich lege meine Laute nieder, Szondi két apródja – Szondi’s Pagen, Mindvégig – Stirb singend, Sejtelem – Vorahnung.

A lapszámban olvasható Pethő József „A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében”, Tolcsvai Nagy Gábor „A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében”, Simon Gábor és Tátrai Szilárd „Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében”, valamint Balázs Géza „A legnagyobb költő a legnagyobb magyarról” című tanulmánya. A recenziók Beke József háromkötetes nagy munkáját, az Arany-szótárt mutatják be.

A Magyar Nyelvőr megtalálható könyvtárunk folyóirat-olvasó terében.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése