Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában : Kávészünet

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Helyszín: Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/b.

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

2017. július 4-én látogatott el az Országos Idegennyelvű Könyvtár Gyűjteményfejlesztési és Nemzetiségi Osztálya programsorozata harmadik állomására, az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyvtárába. E szakmai délelőttök lehetőséget adnak arra, hogy a hazai nemzetiségeket az OIK széles körben, a széles nagyközönség számára is bemutassa, közelebbről megismerhetővé tegye, rámutatva arra, hogy hazai nemzetiségeink műveltségi kincseikkel, nyelvükkel, irodalmukkal, tradícióikkal szerves részei Magyarországnak, ezért feltétlenül támogatandók, világossá téve egyszersmind azt, hogy e kisebbségekkel teljes az ország kultúrája.

A magyarországi ruszinok, e minden országban kisebbségben élő nép bemutatása ezért különösen fontos. A Kárpátalja, a mai Szlovákia, a Vajdaság területén élő, többnyire görög katolikus vallású, szláv népekkel rokon ruszinok a 19. században ébredtek nemzeti öntudatra. A történelmi Magyarország különböző tájegységein élő ruszinok identitásának kialakulása nem egy időben, nem azonos formában történt. A sokáig saját értelmiség nélkül élő, jórészt zsellér-és pásztornép ruszinság önszerveződése emiatt nem volt zökkenőmentes, azért is, mert a kommunizmus évei alatt a szovjethatalom a ruszin nép asszimilálására, hovatovább megsemmisítésére törekedett. Identitásuknak ezért ma is alapja, meghatározó eleme, hogy kulturálisan, néphagyományaikban, vallásukban és nyelvileg is elkülönülnek az ortodox ukrán, valamint orosz néptől. Magyarország mellett Szlovákiában, Ukrajnában, Lengyelországban, de Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban is élnek ruszinok.

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

A magyarországi ruszinok könyvtárát 2004-ben alapította fenntartója, az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat. A könyvtár hivatalosan 2006-ban nyílt meg. Vezetője, Polánszkiné Nádas Ildikó elmondta, intézményük gyűjtőköre a mind magyar, mind ruszin nyelvű nyelv-és irodalomtudományra, ruszin nyelvű szépirodalomra, a ruszin nép történetének szakirodalmára, ismert ruszin tudósok biográfiáira, a görög katolikus hitélet okmányaira, a ruszin nyelvű sajtóra terjed ki. A gyűjtemény jelenleg mintegy 3000 kötetet számlál, gyarapítása a csekély anyagi források miatt főként adományokból, antikváriumokból történik, állományának részét képezi az intézmény névadójának, Udvari István egyetemi tanárnak (1950–2005), a Nyíregyházi Egyetem Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke alapítójának, a magyarországi ruszinok szakavatott kutatójának hagyatéka is. A könyvtár feladata a zempléni Komlóska ruszin nemzetiségi iskolájának ellátása dokumentumokkal. A gyűjtemény már rendelkezik integrált könyvtári rendszerrel, a Köztéka rendszerébe a rekordok bevitele folyamatos, így online, kereshető formában is az olvasók és kutatók rendelkezésére áll.

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Szakmai délelőtt a magyarországi ruszinok könyvtárában

Az OIK munkatársai megtekintették az önkormányzat épületének tetőterében berendezett kis múzeumot, néprajzi gyűjteményt is, és reményüket fejezték ki a további közös munka érdekében, felajánlották, hogy az OIK rendezvényei között szívesen látják a magyarországi ruszinokkal kapcsolatos programokat is, vállalva azok helyszínbiztosítását, akár szervezését.

Bús Péter János

Vélemények

Hozzászólás küldése