Szemezgetés a Magyar Nyelv legújabb számából : Kávészünet

Szemezgetés a Magyar Nyelv legújabb számából

Magyar Nyelv

Magyar Nyelv

A Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvtudományi Társaság negyedéves folyóirata immár 113. évfolyamával szolgálja a tudományos életet. A 2017. évi tavaszi számból néhány olyan tanulmányt és recenziót szeretnék említeni, amelyek legközelebb állnak az OIK profiljához.

Bárdosi Vilmos a 200 éve született francia Pierre Larousse-ra emlékezik, felidézi életútját, és részletesen bemutatja az 1852-ben alapított Larousse Könyvkiadó világviszonylatban is jelentős szótár- és enciklopédia-kiadásait (röviden megemlítve az 1990-es évektől megjelenő magyar változatokat is). Zoltán András „Szláv jövevényszavaink néhány időrendi és nyelvföldrajzi kérdése” című tanulmányában a Kárpát-medence bolgárszláv típusú nyelvjárásainak jelentőségét emeli ki. A Mikes Kelemennél előforduló „cáfra” szó magyarázata során Kiss Margit előzményként a francia „cafre” szóra bukkant, amely az arab „kafir” (hitetlen, nem muzulmán jelentésű) szóra vezethető vissza. Innen eredeztethető a magyar nyelvbe kerülő „kaffer” szó (pl. kafferbivaly), sőt a „gyaur” szó is.

A recenziókat tekintve Kontra Miklós az angol nyelvterülettel foglalkozik: Peter Trudgill könyve a mindenáron egységesíteni akaró szemlélettel vitázva a dialektusok „tiszteletét” szorgalmazza (Dialect matters : respecting vernacular language. – Cambridge UP, 2016.). Bodó Csanád a csángók kisebbségi helyzetével foglalkozó olyan kötetet ismertet, amely a téma nemzetközi kontextusba helyezésére törekszik. (Culture, language and globalization among the Moldavian Csángós today. – University of Helsinki, 2015.). Bonyai Gábor a magyarországi német tájszótár koncepcióját ismertető kötetet mutat be. Müller Márta könyve részletesen tárgyalja a készülő szótár minden ismérvét. (“Ein unermässliches Land von Begriffen” : dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. – ELTE Germanistisches Inst., 2016.). Az utóbbi két recenzió bekerült Nemzetiségi adatbázisunkba.

Dörgő Tibor

Vélemények

Hozzászólás küldése