2011 november : Kávészünet

Könyvtárat ajándékba!

Az OIK Olvasótereme

Az OIK Olvasóterme

Legyen a karácsonyfa alatt az OIK olvasójegye!

Ajándékozza meg szeretteit az olvasás élményével! Decemberben indítjuk el rendkívüli ajándék akciónkat.

Nem kell mást tennie, mint eljönnie könyvtárunkba, magával hozni a megajándékozni kívánt személy adatait (név, születési idő, hely, édesanyja neve, lakcím) és percek alatt kész az ajándék.

Az ajándékjegy ára megegyezik a mindenkori éves, teljes árú beiratkozási díjakkal. Természetesen az olvasójegy érvényessége az aktiválás napjától számít – nem a vásárlástól – így valóban egy teljes évig használható!

A díjakról és az akcióról az OIK honlapján tájékozódhat és a beiratkozáson kérhet felvilágosítást.

Reméljük, szolgáltatásunkkal örömet szerez!

Library for a gift

Library Reading Room

Library Reading Room

Put our library ticket under the Christmas tree and donate your relatives and friends the experience of reading. An extraordinary gift sale starts in December.

Come to the library and bring along the data of the person gifted (name, date of birth, place of birth, mother’s name, address). The library ticket will be ready in minutes.

Price of the gift library ticket is equal with all–time annual library ticket fees. Naturally, the validity of the library ticket is counted from the activation day, not the purchase day, so the ticket can be used for a whole year.

For prices and sales see the library homepage. Further information can also be requested at the registration.

We hope that our gift sale will be a nice present to your family and friends.

Stefan Zweig, az osztrák polgár

Stefan Zweig (1881-1942)

Stefan Zweig (1881-1942)

A Schachnovelle / Sakknovella minden német szakos egyik első találkozása az osztrák irodalommal, és minden olvasó egyik nagy irodalmi találkozása a fasizmus lélekölő hatásával. Sokan ezt tartják a 130 éve született Stefan Zweig legkitűnőbb művének.

Az osztrák és svájci irodalmi nagyságokat -akik ugyan németül írták műveiket – életérzésük, nemzettudatuk és polgári öntudatuk is megkülönböztette a németektől. Már azzal a történelmi ténnyel, hogy az osztrák uralkodók Magyarország királyai lettek, majd bekebelezték a Cseh Királyságot, a Habsburgok hatalmi köre keletebbre csúszott. Német nyelvű lakói a maguk számára kialakítottak egy új nemzettudatot, az osztrákságot, és a szükségszerűen kialakuló osztrák öntudatot. Amikor 1808-ban politikailag is különvált az Osztrák Császárság, már volt osztrák irodalom, amelynek hamarosan Grillparzer személyében nemzetközi tekintélyű és hatású alkotóművésze is akadt. A XIX. századra az osztrák írók, költők, szellemükben merőben különböztek a német irodalom költőitől, íróitól. Tovább »

Karácsonyi zenei lista

Karácsonyi zenei lista

Advent első vasárnapja után igazán időszerű előkeresni a karácsonyi zenéket tartalmazó CD-ket, DVD-ket. De ha valami újra, picit másra vágyna, akkor sem kell messzire mennie. Immár hagyomány, hogy minden év novemberében elérhetővé tesszük a Zeneműtárunk gyűjteményében található karácsonyi zenét tartalmazó dokumentumok (CD, DVD, VHS, LP, kotta) listáját. Az Ünnepre készülve szemezgessenek belőle, játsszanak és hallgassanak jó zenéket! Élményekkel teli készülődést és Szép Ünnepeket Kívánva:                                                                                                                                                                                                               a Zeneműtár munkatársai

‘A hét könyve’

Gazdasági szóbeli feladatok

Barta Éva és Loch Ágnes Gazdasági írásbeli feladatok című kötete az Akadémiai Kiadó Gazdasági szakmai nyelvvizsgák című sorozatában jelent meg. A tesztkönyv azoknak az angolul tanuló diákoknak és szakembereknek a felkészülését kívánja megkönnyíteni, akik közép- vagy felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni. A könyvben szereplő tesztek olyan feladatsorokat tartalmaznak, amelyek a különböző gazdasági nyelvvizsgák írásbeli részében megjelennek. Az eredményes felkészülést segíti, hogy kifejezetten a mérés céljait szolgáló feladatsorokkal ismerkednek meg a vizsgára készülők. A feladatok lehetőséget adnak a nyelvtanulónak saját tudása ellenőrzésére. A könyv két részből áll. Az elsőben a középfokú, a másodikban a felsőfokú vizsga feladatai találhatók, feladattípusonként külön-külön fejezetbe csoportosítva. Az adott feladattípusra vonatkozó tudnivaló és a megoldásra javasolt idő a fejezetek elején található. A fejezetek végén megadott megoldókulcsok és mintamegoldások lehetővé teszik minden egyes feladat önálló ellenőrzését. A tankönyv szerzői a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának tanárai, így biztosak lehetünk benne, hogy autentikus forrásból származó feladatokat veszünk kézbe.

A kötet segíti a felkészülni vágyókat az önálló gyakorlásban, az egyéni igények, saját ritmus szerinti készségfejlesztésben, vagyis az eredményes nyelvtanulásban.

Tálos Irén

Márai program – Rengeteg új könyv

Márai-program

Örömmel tudatjuk, hogy a Márai-program első fordulójában beszerzett dokumentumok feldolgozása befejeződött! A könyvek és CD-k megtalálhatóak on-line katalógusunkban!

A Nemzeti Kulturális Alap Márai-programjában az 500-as listából összesen 300 művet rendeltünk meg 314 példányban. Az ily módon beszerzett dokumentumok feldolgozása, bár előnyt élvezett, hosszú időt vett igénybe. Minden dokumentumot ‘Márai-program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával’ tárgyszóval láttunk el, hogy megkönnyítsük a visszakeresést. A könyveket és CD-ket külön szabadpolcon helyeztük el, s örömmel tapasztaltuk, hogy Önök, kedves olvasóink válogattak és kölcsönöztek ezekből a dokumentumokból!

Az új szerzeményekből – a feldolgozással egy időben – hétről-hétre ‘A hét könyve’ címszó alatt  blogunkban bemutattunk egy-egy művet.

Sármezeyné Tibay Klára

Vegyesbolti csendes napok

Vegyesbolti csendes napok

Erlend Loe, Norvégia legnépszerűbb kortárs írója november 15-én Budapestre látogatott a magyarul most megjelent Vegyesbolti csendes napok című könyvének bemutatójára.

A norvég íróval Karafiáth Orsolya beszélgetett a Toldi moziban.

Erlend Loe könyvei a Scolar Kiadó honlapján

Erlend Loe könyvei az OIK-ban

Zsizsmann Éva

Francia hírözön

Francia hírözön

Apollinaire-díj

Jean-Claude Pirotte (1939-) belga költő, író kapta idén az Apollinaire díjat a Cette ame perdue  valamint az Autres séjours című köteteiért. A díjat 1941-ben Henri de Lescoët alapította. A francophone nyelvterület legnagyobb költészeti elismerése, melyet olyan költőknek ítélnek oda minden évben, akik kitűnnek nyelvezetük eredetiségével és modernségével. Költészeti Goncourt díjként is emlegetik.

Elhunyt Hubert Nyssen

Életének 86. évében elhunyt Hubert Nyssen francia író. 1925-ben született Bruxellesben, 1976-ban kapta meg a francia állampolgárságot. Az irodalomtudományok doktora volt; tanított az Aix-en-Provence-i és a belgiumi lieges-i egyetem. Számos regényt, esszét, verset írt. 1978-ban Arles-ban megalapította az Actes Sud nevű kiadót, mely Franciaország egyik igen jelentős könyvkiadójává nőtte ki magát.

Lomonoszov

Lomonoszov

Ha meglátjuk a Veréb/Lenin hegyen a Moszkvai Állami Egyetem mega-giga szoc-reál épületét, legkevésbé sem jut eszünkbe, hogy az az ember, akiről a nevét kapta, nem ugyanannak a kornak a gyermeke, mint maga az épület. Pedig nagyot téved, aki ezt hiszi! Tovább »

‘A hét könyve’

Gyáni Gábor: Relatív történelem

Gyáni Gábor Relatív történelem című kötete a Historia Mundi sorozatban jelent meg a Typotex kiadó gondozásában 2007-ben.

A könyv azzal szembe­síti az olvasót, hogy a forrá­sok, amelyekre a történet­tudomány mankóként támaszkodik, lényegében puszta értelmezések. Nem többek egy adott ember (vagy emberek) vélemé­nyénél, amely vagy tükrözi a valóságot, vagy nem. A források – a valóság nyelvi kifejeződései –  maguk is puszta értelmezések. A ‘minden csak szöveg ‘ közismert felfogása arra utal, hogy a múlt történetírói elbeszélése nem valamiféle utánzás (rekonstrukció), hanem teremtés, konstruálás is egyúttal.

Nagyon sok érdekes olvasniva­lót kínál a könyv, ezek közül csak né­hány megemlítésére van lehetőség: A múlt kollektív emlékezete című fejezet tanulmányaiból: A Habsburg múlt emlékezeti kánonjai, és A Kádár kor a kollektív emlékezetben. A múlt történetírói diskurzusa című fejezetből: a Hamis és igaz a történelemben, vagy a Történem és regény: a történelmi regény című írásait emelném ki.

A könyvben taglalt változatos témák mind azt a célt szolgálják, hogy a történelem relativitásának fo­galma tisztázható legyen. Ennek során a szerző igyekszik az elvont tézist kézzelfogható állításként bemutatni és igazolni. Álláspontja szerint a történetírói szubjektivitás önmagában véve nem hiba tehát, hanem jó esetben reflektált egészséges szemléleti kiindulópont.

A kötet nem csupán történészeket akar megszólítani, hanem szélesebb közönséget, a társadalom és bölcsészettudomány iránt érdeklődő olvasók táborát is.

Tálos Irén

Korábban »