2009 január : Kávészünet

John Updike emlékére

John UpdikeTüdőrák következtében 76 esztendős korában kedden elhunyt John Updike Pulitzer-díjas író, a modern amerikai próza egyik legkiemelkedőbb képviselője, az emberi kapcsolatok, a szex, a válás és egyéb kalandok nagy tudású krónikása. Rendkívül sokoldalú szerző volt. Életművében verseskötetek, esszék, emlékiratok és kritikák is megtalálhatók, de prózai alkotásai révén vált igazán sikeressé és közismertté.

Az igazi sikert a regényírás és elsősorban a Nyúl-sorozat hozta meg Updike számára. A Nyúlcipő (1960) című regényében “mutatkozik be” a sorozat főhőse, Harry Angstrom – középiskolai gúnynevén csak Nyúl -, az amerikai átlagpolgár megtestesítője. Középiskolai kosárlabdás sikerei után Nyúl a kiúttalan kisvárosi mindennapokba süllyed, amit néha tudomásul vesz, néha pedig kitörési kísérletekkel próbál kiszabadulni a sivár életforma börtönéből. Nyúl alakja különösen foglalkoztatta Updike-ot, nagyjából évtizedes szünetekkel többször tért vissza karakteréhez.

A racionális és a misztikus világkép évezredes küzdelme is jelen van Updike bizonyos írásaiban. A legtekintélyesebb amerikai irodalmi kitüntetést, a National Book Award in Fiction-t kapta Updike A kentaur (1963) című regényért, amely egy kisvárosi tanár megpróbáltatásának krónikája mitológiai kerettörténetbe ágyazva. A misztikum, a hagyományok és babonák világába vezeti olvasóját Az eastwicki boszorkányok, amelyből nagy sikerű filmet is forgattak.
Updike egyéni stílusa, rugalmassága és a másfajta irodalmi irányzatokra való nyitottsága a XX. századi modern amerikai irodalom egyik legjelentősebb elbeszélőjévé tette. Magyarul regényei olyan fordítók tolmácsolásában olvashatók, mint Göncz Árpád, Réz Ádám, Katona Tamás.

Updike Home Page »
John Updike művei az OIK-ban »

Madách Imre születésnapjára

Madách Imre portréjaAlsósztregován született 1823 január 21-én. Itt írta „Az ember tragédiája” című művét is, 1859. februárja és 1860. márciusa között.
A magyar irodalomban nincs még egy ilyen mű, melyet ennyi nyelvre lefordítottak; alig telt el néhány hét a Tragédia első kiadása után, amikor néhány szemelvény megjelent németül.

Az Interneten böngészve ráakadtam egy táblázatra, mely felsorolja azokat a nyelveket, melyeken Madách remekműve megjelent. Ekkor néztem meg, hogy az Országos Idegennyelvű Könyvtárban vajon hány nyelven lehet a drámát megtalálni?

20 nyelven, összesen negyvenegy könyvet kaptam eredményül, s amikor a nyelveket összehasonlítottam a fent említett táblázattal, örömmel tapasztaltam, hogy nálunk megvan

Ezeket a nyelveket az említett táblázat nem tartalmazta. Érdemes megjegyezni, hogy angolul 8 fordítása ismert a Tragédiának, s ebből négyet a szakemberek igen jónak tartanak.

Úgy gondolom Madách Imre megérdemli, hogy születésnapján néhány mondatban megemlékezzünk róla!

Sármezeyné Tibay Klára

Meghalt Milan Rúfus szlovák költő

Meghalt Milan Rúfus, a kortárs szlovák költészet és prózaírás egyik legjelentősebb és legismertebb képviselője. Az 1928-ban született költő vasárnap reggel egy pozsonyi kórházban hunyt el.
Milan Rúfus 1928-ban született Liptó megyében, szlovák-történelem szakot végzett a pozsonyi Komenský Egyetemen, ahol 1952-1989 között szlovák és cseh irodalomtörténetet adott elő. Két évig (1971-1972) a Nápolyi Egyetem vendégtanára volt. A rendszerváltás után nyugdíjasként Pozsonyban élt, s még az utolsó éveiben is írt és részt vett az irodalmi életben. Első versei 1956-ban jelentek meg, költészete – amelyben erősen jelen van az istenben való hit, a vallásosság – ma is nagyon népszerű, s irodalmi tevékenységéért számos elismerést, kitüntetést kapott. Verseskötetei az elmúlt évtizedekben több tízezres példányszámban keltek el. Néhány nappal halála előtt újabb magas állami kitüntetésben részesítették, de ezt a költő szívbetegsége miatt a felesége vette át a köztársasági elnöktől. A legutóbbi időben írt verseinek gyűjteményét februárban jelenteti meg az egyik szlovákiai könyvkiadó. Esszéírói és fordítói tevékenysége is jelentős, elismert. Milan Rúfust a szlovák irodalomtudósok háromszor jelölték Nobel-díjra, verseit több mint húsz nyelvre fordították le, legújabban kínaira is. Rúfus verseinek legismertebb magyar fordításait Tőzsér Árpád szlovákiai magyar költőnek köszönhetjük. (MTI)

Milan Rúfus arcképeMilan Rúfus (1928) költő, filozófus és humanista, a metaforák és a rendkívül hatásos tiszta képek mestere. Költészete sajátos és eredeti gondolatvilágon alapszik, amely fájdalmasan igaz, ugyanakkor erőt adó. Minden idegszálával a lényeget és értelmet keresi. A filozófiai potenciált a világos stilizálás, tökéletes versforma, pontos és meglepő metafora, bibliai szimbólum erősíti. Gyakran nyugtalanító az a mélység, amellyel civilizációnk emberének tragikusan szövevényes életérzéseit – gondjait, fájdalmait, bizonytalanságait, dacolását – láttatja, megénekelve világunk sok-sok ambivalenciáját. Ezen a nem mindennapi költészeten ugyanakkor átsugároz az egyszerűség, a világosság, az érzékenység, az erkölcs, az esztétikum, az eszmei érték, s a keresztényi lelkület. Rúfus költői életműve a 20. századi szlovák költészet csúcsteljesítményei közé tartozik. Legújabb kötetei: Báseň a čas (2005), Vernosť (2007). A Milanium Kiadó 2002-ben kezdte meg összes műveinek kiadását (a 16 kötetre tervezett Dielo c. projektből eddig nyolc jelent meg.)

(Kortárs szlovák szépirodalom az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, 2008. p. 97-117.)

Milan Rúfus - Dielo (könyvborító)Milan Rúfus műveinek gyűjteményes kiadása jelenleg is tart, amelynek hat kötete könyvtárunk szabadpolcos terében kapott helyet. Rúfusnak mintegy negyven további műve található meg bibliotékánkban, köztük a Báseň a čas c. szép kivitelű 2005-ös verseskönyv, amelyet maga a költő „végrendeletnek” szánt. Irodalmi tevékenységéről öt kiadványt tudunk kölcsönözni, legfrissebb a Milan Rúfus – poeta sacer c. monográfia. Magyar folyóiratokban megjelent, magyar nyelvre lefordított verseinek és egyéb írásainak értékes lelőhely-forrása könyvtárunk Műfordítás-adatbázisa. Magyar anyanyelvű olvasóknak ajánljuk továbbá A költő hangja c. esszékötetet és a Válogatott versek c. lírakötetet. Rúfusról szóló tanulmányok igen gazdag tára a Szlovák Nemzeti Könyvtár Cikk-adatbázisa. Interneten elérhető életrajzok: Album slovenských spisovateľov, Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska, Wikipédia.

Haluska Veronka