Nyelvek : Kávészünet

OIK Műfordítás-pályázat 2018

OIK Műfordítás-pályázat 2018

OIK Műfordítás-pályázat 2018

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja alkalmából Műfordítás-pályázatot hirdet fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára.
Sofia Kolotourou görög költőnő Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ című versének magyar fordítását várja a zsűri (Lator László költő, műfordító, a zsűri tiszteletbeli örökös elnöke, Vörös István költő, műfordító, a zsűri elnöke, Patak Márta író, műfordító és Egeres Ágnes, a könyvtár munkatársa).

vers és a nyersfordítása pdf formátumban a linkeken olvasható, letölthető.

Pályadíjak:

I. díj: 50.000,-Ft
II. díj: 30.000,-Ft
III. díj: 20.000,-Ft

A díjak könyvutalvány formájában kerülnek kifizetésre.

Különdíjat ajánlott fel a Magyar Fordítóház Alapítvány.

A legjobb pályaművek megjelennek a Napút folyóirat Káva Téka mellékletében.
A pályázat jeligés. A jeligével ellátott pályaműveket 2018. augusztus 20-áig várjuk a következő e-mail címre: muforditas2018@oik.hu
A jeligét és annak feloldását pedig küldjék a jelige2018@oik.hu címre!

Egy pályázó több pályaművet is beküldhet.

A pályázat eredményhirdetése, értékelése és az ünnepélyes díjátadó 2018. szeptember 28-án lesz a könyvtár Olvasótermében. (Budapest, V. kerület, Molnár u. 11.)

További információk:
Egeres Ágnes
T: (1) 318-3688/108
egeres.agnes@oik.hu

Jó munkát és sikeres pályázatot kívánok a műfordítóknak! Várjuk a jó és szép fordításokat!

Egeres Ágnes

Új kínai nyelvű könyvekkel gazdagodott az Országos Idegennyelvű Könyvtárban működő Kínai Sarok

Új kínai nyelvkönyveink

Új kínai nyelvkönyveink

A Magyarországon egyedülálló kínai nyelvű gyűjtemény, a Kínai sarok 2014-ben nyílt meg az olvasó közönség számára. A Kínai sarok (Chinese Corner) projektet a Kínai Népköztársaság Oktatási Minisztériumának Hanban intézménye 2012 júliusában indította.

Az idén könyvtárunk kínai gyűjteménye újabb 34 dokumentummal bővült.

A gyűjtemény eddig 300 db kínai nyelvű, kínai kiadók gondozásában megjelent dokumentumot tartalmazott. Többek között könyvek, CD-k, DVD-k, nyelvkönyvek és szótárak, szépirodalom, művelődéstörténet, történelem, filozófia, képzőművészet, országismeret, ismeretterjesztő kiadványok közül válogathatott az olvasó. Tovább »

Látogatás a Magyarországi Németek Könyvtárában

Szakmai látogatás a Magyarországi Németek Könyvtárában

Szakmai látogatás a Magyarországi Németek Könyvtárában

Időpont: 2017. 06. 28. 10-12h

Helyszín: Magyarországi Németek Könyvtára, Budapest VI. ker. Lendvay u. 22.

A Gyűjteményi-és Nemzetiségi Főosztály munkatársai másodízben látogattak el a magyarországi nemzetiségek könyvtárainak egyikébe. Ezúttal a Magyarországi Németek Könyvtárát (Ungarndeutsche Bibliothek), Kulturális és Információs Központját (Ungarndeutsches Kultur-und Informationszentrum, röviden: Zentrum) keresték fel a főosztály munkatársai és az érdeklődő kollégák. Az OIK munkatársainak, mint a magyarországi nemzetiségi dokumentum-ellátás koordinátorainak, a nemzetiségi adatbázis építőinek e szakmai látogatássorozattal a célkitűzése az, hogy a meglévő könyvtárszakmai-, kulturális kapcsolatokat még szorosabbá tegyék, a kevéssé élőket pedig újraépítsék, ezáltal elősegítve egymás munkáját, a hazai nemzetiségek megmaradását, tradícióinak, nyelvének őrzését. Tovább »

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Időpont: 2017. 06. 07. 10-12 h
Helyszín: Országos Szlovák Önkormányzat, 1114 Budapest, Fadrusz utca 11/A

Az OIK Gyűjteményi és Nemzetiségi Főosztályának munkatársai elhatározták, hogy a szakmai délelőttök keretében felkeresik a hazai nemzetiségek könyvárait, közgyűjteményeit egymás megismerése és tapasztalatszerzés, valamint szakmai kérdések, közös feladatok megvitatása céljából. A szakmai programsorozat első állomásaként a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központját keresték fel az érdeklődő kollégák.

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Szakmai látogatás a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központjában

Az 1993-ban alakult Országos Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete 2003-ban döntött úgy, hogy dokumentumai számára, valamint a magyarországi szlováksággal kapcsolatos szépirodalom és szakirodalom gyűjtése céljából könyvtárat alapít. A könyvtár szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetők. Az intézmény létrehozásában a kezdetektől máig igazgatóként tevékenykedő, vezetői feladatai mellett a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi pozícióját betöltő Szabados Anna (képünkön) vállalt meghatározó szerepet. Tovább »

Új kínai tablet a Nyelvstúdióban

Új szolgáltatással bővült a OIK Nyelvstúdiójában található Kínai sarok.

Olvasóink már egy új táblagépet is használhatnak itt. Ezen jelenleg három hasznos applikáció található, melyek segítségével kínaiul lehet tanulni. A program az alapoktól kezdi a tanítást.

  • Chineseskill: Megtanít a kiejtésre, hogyan olvassuk az írásjegyet, és segít elsajátítani a kínai írást is. Leckékre bontva halad előre és vissza is lehet lépni, ha gyakorolni szeretnénk még a tanultakat. Illusztrációk segítségével a szótanulás is szórakoztatóbb.
  • HelloChinese: Nagyszerűen elmagyarázza a kínai nyelvtant, ami azt mutatja, hogyan olvassuk az írásjegyet és feladatokat is ad hozzá, hogy jobban megértsük és elsajátítsuk. Képek segítségével segíti a szótanulást is.
  • Pleco: angol-kínai és kínai-angol szótár, mely nemcsak abban segít hogy a kínai írásjeggyel is leírja, hanem példa mondatot is kapunk angolul és kínaiul.

Tanuljanak szórakozva, keressék új kínai tabletünket a Nyelvstúdióban!

Kínai tablet a Nyelvstúdióban

Kínai tablet a Nyelvstúdióban

Karinthy, az eszperantista

Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes

Író, költő, műfordító. Úgy ismerjük, mint a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakját, Kosztolányi Dezső jó barátját és a hat lépés távolság elmélet megalapozóját. Az Így írtok ti (1912) és a Tanár úr kérem (1916) művei a legnagyobb magyar klasszikusok közé emelte, írói munkásságát Baumgarten-díjjal ismerték el.

Kevesen tudják azonban, hogy Karinthy Frigyes aktív eszperantista is volt. 1918 novemberében számos írótársával együtt, köztük Kosztolányi Dezső íróval megalapította a Nemzetközi Nyelv Propaganda Bizottságot (NNYPB), melynek célja az eszperantó nyelv elterjedésének elősegítése és a békeszerződést támogató kampány háttérszervezetének megteremtése volt. 1932-től 1938-ig a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ/HEA) elődjének, a Magyar Országos Eszperantó Egyesületnek volt az elnöke.

Jelentősebb művei közül számos eszperantó nyelven is megjelent, írásainak legfőbb fordítói Kalocsay Kálmán, Tárkony Lajos és Bodó Károly volt.

Az 1926-ban alapított magyar Pen Club tisztikarába választották Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel együtt. Az 1932. május 19-ei Pen Clubban tartott beszéde fontos irodalomtörténeti adalék az eszperantó kutatók számára. Azonban az előadás publikálását a Hungara Heroldo (Magyar Hírnök) valamint a Világ és Nyelv évkönyve ’81 folyóiratokban erős politikai cenzúra[1] befolyásolta. E két lap révén elterjedt felszólalás némiképp eltér a francia nyelvű eredetitől, melyet Bárdos László fordított magyarra[2]. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy mindkét változatban fellelhetők azonos momentumok, melyek alapul szolgálhatnak Karinthy Frigyes eszperantista múltjára. Ezen mozzanatok szerint Karinthy mindenekelőtt a nemzetek nyelvi kultúráját igyekezett megvédeni egy nemzetközi nyelvvel. Hogy az eszperantóban találta meg azt a jövőképet, melyben az anyanyelv mellett valamennyi nemzet kommunikációját áthidaló, közös nyelv is funkcionál, az a nyelv gyakorlatiasságának, kiforrott és logikus nyelvtani adottságainak tulajdonítható. Tovább »

50 éves évfordulók a Fajszi Gyűjteményben

50 évvel ezelőtt, 1966-ban Budapesten rendezték meg az első magyarországi Eszperantó Világkongresszust. Az alkalomra, gyűjteményünk megteremtője, Fajszi Károly, mint a helyi kongresszusi bizottság tagja csokoládét, cigarettát és gyufát gyártatott eszperantó nyelvű címkékkel [1].

Csoki címke

Csoki címke

Gyufa címke

Gyufa címke

Ugyanebben az évben indult el az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az eszperantó szak és integrálták az eszperantót az állami nyelvvizsgák rendszerébe. A ’66-os kongresszus megindította Magyarországon az eszperantó könyvkiadást. A felélénkült eszperantó mozgalmi élet hatására a Magyar Rádió Zrt. újraindította eszperantó nyelvű rádióadását is. Tovább »

Kosztolányi Dezső és az eszperantó nyelv

1933. VI. 4.

Tisztelt Uram,

Rádió fölolvasásomat félreértette. Én az anyanyelv csodálatos gazdagságát emeltem ki és semmiképp se volt célom, hogy a műnyelveket lepocskondiázzam, melyeket a maguk keretében becsülök is. Eszperantóul – természetesen- tudok is, könyvtáramban nem egy eszperantó könyv van, számos munkámat lefordították eszperantóra. Egyébként múltkor a budapesti eszperantó-egyesületben hosszabb előadásban fejtettem ki idevonatkozó véleményemet.

Híve:

Kosztolányi Dezső”

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső számos alkalommal, többek között a Magyar Rádióban is tartott előadást. Egyik beszédében említést tett a műnyelvekről, melyet egy Pozsonyban élő magyar rádióhallgató, Kiss Kálmán az eszperantó nyelv elleni támadásnak értelmezhette, majd levelet küldött Kosztolányi Dezsőnek. Kiss Kálmán ebben az időben kezdő eszperantista volt, de később a nemzetközi mozgalom körében is jól ismert személlyé vált. Kiss Kálmán levelének hollétét és tartalmát homály fedi, akárcsak a levelezést kiváltó rádióműsor tartalmát is. Ellenben Kiss Kálmán levelére küldött eredeti, kézzel írott, zöld tintás válaszlevél az Országos Idegennyelvű Könyvtár tulajdonában van és a Fajszi Gyűjtemény részét képezi.

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső Levele

Kosztolányi Dezső Levele

A Galérián elhelyezett Fajszi Gyűjtemény igazi kuriózum, eszperantó nyelvű hungarikum anyaga gazdag és ritkaságokban bővelkedik. Szintén a gyűjteményben található Buruzs Lászlóné: Dezidero Kosztolányi kaj kelkaj liaj samtempuloj pri Esperanto (Kosztolányi Dezső és néhány kortársa az Eszperantóról) című szakdolgozata is, mely idéz egy másik, korábbi Kosztolányi levelet. Ezt Kosztolányi Dezső Göndör Rózsinak címezte 1930. dec. 20-án, melyben köszönetét fejezi ki, hogy a Hungara Heroldo (Magyar hírnök) folyóirat 1930. évi 7. számában megjelent egy számára is jól érthető fordítása „La riĉo” (A gazdagság) című kisnovellájának. A levélben említést tesz arról is, hogy gyakorlati szempontból érdekli őt az eszperantó mozgalom. Göndör Rózsi férjével, Tolnai Pállal együtt elkötelezett hívei voltak az eszperantó nyelvnek és tagjai voltak a Magyarországi Eszperantó Szövetségnek. Az eredeti levelet 1971-ben bekövetkezett haláláig Tolnai Pál őrizte. 1965-ben ő bocsátotta Buruzs Lászlóné rendelkezésére a levél egy másolatát, halálát követően azonban az irat eltűnt. A levél eszperantóról magyarra fordítva az alábbiakat tartalmazza:

Göndör Rózsinak

1930. dec. 20.

Igen tisztelt Asszonyom!

Köszönöm a Hungara Heroldo-t. Az elbeszélésemet elolvastam és büszke vagyok, hogy én is megértettem. Érdekel a mozgalma, gyakorlati szempontból nagyon foglalkoztat. Bármikor örömmel kész vagyok rendelkezésére állni.”

A két levél tartalmából felsejlik Kosztolányi Dezső kapcsolata az eszperantóval. Tudott eszperantóul, eszperantó könyvei is voltak és időnként megjelent eszperantó mozgalmi rendezvényeken, ahol olykor előadást is tartott. Rátkai Árpád: A Nyugat köre és a nemzetközi nyelv című tanulmányában igen részletes és alapos kutatás eredményeit ismerhetjük meg, mely feltárja a Nyugatosok, többek között Kosztolányi Dezső kapcsolatát is az eszperantó nyelvvel.

Nemes Anikó

Megújult az EBSCO Academic Serch Ultimate – Ingyenes tesztlehetőség

EBSCO Academic Search Ultimate

EBSCO Academic Search Ultimate

Figyelem! December 31-ig ingyen tesztelhetik az OIK-ban a megújult EBSCO-t!

Az Academic Serch Ultimate jellemzői:

  • Több, mint 12 400 teljes szövegű tudományos folyóirat, magazin és időszaki kiadvány minden tudományterületről
  • Még több lektorált, teljes szövegű tudományos folyóirat
  • Még több teljes szövegű folyóirat, amit a Scopus és a Web of Science is indexelt
  • Még több, a vezető bibliográfiák által (pl.SciFinderR, PsycINFOR, GeoRef, Ei Compendex, EMBASER) indexelt teljes szövegű folyóirat
  • Még több eredeti nyelvű teljes szövegű folyóirat Európából, Ázsiából, Óceániából, és Latin-Amerikából

Jöjjön, próbálja ki a megújult EBSCO Academic Serch Ultimate-t!

Bernard Fripiat: L’orthographe : 99 trucs pour en rire et la retenir!

Bernard Fripiat: L'orthographe : 99 trucs pour en rire et la retenir!

Bernard Fripiat: L’orthographe : 99 trucs pour en rire et la retenir!

A francia helyesírás nehéz.  És ezt nem csak a nyelvet második nyelvként tanulók állítják. De van valaki, aki állítja, nem kell félni a helyesírási hibáktól, és a szabályok megtanulhatók.

„Mert hát hogyan is lehetne másként egy olyan országban, melynek a történelme annyira viharos. Ahogyan Franciaország, a helyesírásunk is mindenféle kanyarokat tett meg az évszázadok során”

A szerző, a belga származású Bernard Fripiat – történész, színész – 20 éve szenteli az életét a francia nyelv helyesírásának. A szerinte leghatásosabb pedagógiai módszert használja: a humort. Módszere igen népszerű, sokfelé hívják, hogy tartson „tanfolyamokat” a helyesírás minőségének javítására, melynek színvonala a szakemberek szerint is drámai módon romlott le az utóbbi 20 év során.

Számtalan könyvet is írt a témával kapcsolatban: On vous casse les pieds avec l’orthographe? Ripostez!;  99 questions à mon coach d’orthographe! Ça restera entre nous!; Au commencement était le verbe… ensuite vint l’orthographe!

Nem csak könyveket ír, hanem a neten is népszerűsíti „pedagógiáját”: az Orthogaffe.com nevű oldalon kollégáival rövid, humoros videókkal is elmagyarázzák a francia helyesírás nehézségeit.

Ebben a könyvében is meglepő, vicces magyarázatokkal igyekszik segíteni a szabályok elsajátításában. 99 jellegzetes nyelvi nehézségre világít rá és ad segítséget a megértésükben: mert amit megértünk azt könnyebb megtanulnunk.  A nevetés pedig segít, hogy ne tekintsünk „szent szörnyetegként” a helyesírásra.

Sáska Gáborné

Korábban »